Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİLİN İŞLEVLERİ VE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN PEPEE
(PEPEE IN TERMS OF FUNCTION OF THE LANGUAGE AND VOCABULARY )

Author : Serap UZUNER YURT  , Elif AKTAŞ  
Type :
Printing Year : 8
Number : 26
Page : 333-345


Summary
Bu çalışmanın amacı Pepee çizgi dizisinde belirgin olan dilsel işlevleri belirlemek ve söz varlığı açısından incelemektir. Çalışma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Araştırmada Çizgi filmin 2012 ve 2013 yılları arasında TRT çocuk kanalında gösterilen 20 bölüm ile 2014-2016 yılları arasında Planet Çocuk kanalında yayımlanan 20 bölüm incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından aynı bölümler birbirlerinden bağımsız olarak izlenmiştir. Bu süreçte betimsel analiz kullanılmıştır. Pepee isimli çizgi dizide dilin ilişki ve çağrı işlevlerinin egemen olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Pepee`de söz varlığı unsurları olan deyim, atasözü, kalıp söz kulanım sıklığının fazlalığı, dilin üst dil işlevinden yararlanılarak dil ve dile ait unsurlar hakkında açıklamaların, tanımların yapılması çizgi diziyi önemli kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Pepee, dilin işlevleri, söz varlığı

Abstract
Aim of this study is determine certain functions of the language in Pepee and examine it in terms of its vocabulary. As this study aims to examine Pepee in terms of the function of language and vocabulary it is a qualitative research. Methods of the study is document analysis. In the study 20 episodes of Pepee which were broadcasted in TRT Child Channel between 2012 and 2013, and other 20 episodes of the same cartoon which were broadcasted in Planet Child Channel between 2014 and 2016 were watched. Episodes were watched independently by the researchers. Descriptive analyses were used in this process. In Pepee cartoon phatic and conative functions of the language are dominant. It can be inferred that messages in Pepee are used accurately and appropriately. Also, high frequency of the use of vocabulary factors such as idiom, proverb and routine and explanations and definitions about language and language elements by using metalanguage function make this cartoon important.

Keywords
Pepee, function of the language, vacabulary

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri