Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Metin ELKATMIŞ  
KAĞITTAN EKRANA: EKRAN OKUMA Ss, 1-15
FROM PAPER TO SCREEN: SCREEN READING

Summary | Abstract | Full Text |

Bahar SUVACI , Zümrüt TONUS  
LOJİSTİK FAALİYETLER ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN LOJİSTİK KAYNAKLARIN BELİRLENMESİ: ZİNCİR VE GRUP OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ Ss, 16-39
DETERMINATION OF LOGISTICS RESOURCES WHICH AFFECT THE LOGISTICS ACTIVITIES: CHAIN AND GROUP HOTELS CASE

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet TAŞDEMİR , Selen KULA, Yusuf BUDAK  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NOKTALAMA KURALLARINI ÖĞRENME DÜZEYİ Ss, 58-80
THE FOURTH GRADE STUDENTS’ LEARNING LEVEL OF THE PUNCTUATION RULES

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir KARATEKİN , Özlem ELVAN, Durdane ÖZTÜRK  
SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Ss, 81-114
SOCIAL STUDIES AND CLASSROOM TEACHERS’S OPINIONS ABOUT FATIH PROJECT

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuzhan KARADENİZ , Cevat EKER, Melek ULUSOY  
TEOG SINAVINDAKİ T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE AİT SORULARIN KAZANIM TEMELLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 115-134
EVALUATION BASED ON ACQUISITION OF THE QUESTIONS IN TH THE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM IN THE PASSING FROM BASIC EDUCATION TO HIGH EDUCATE COURSE OFION EXAM (TEOG)

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa TÜRKYILMAZ  
SOSYAL MEDYA VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 135-149
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA AND MASS COMMUNICATION USAGE ON METACOGNITIVE READING STRATEGIES AWARENESS LEVEL

Summary | Abstract | Full Text |

Kemalettin DENİZ İsmail Yavuz ÖZTÜRK  
İLKOKUL VE ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA GRAFİK SİMGE ÖĞRETİMİ Ss, 150-171
TEACHING GRAPHIC SYMBOLS IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEXTBOOKS OF TURKISH LESSON

Summary | Abstract | Full Text |

Güray KIRPIK , Ahmet H. CEBECİ  
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN DİPLOMASİ DİLİNDE TÜRKÇE VE DİĞER DİLLERİN KELİME ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ÖRNEK BELGELER Ss, 172-184
TURKISH LANGUAGE WITHIN THE SULEYMAN THE LAWGIVER’S DIPLOMATIC LANGUAGE AND ITS WORDS’ RATE COMPARISON BY OTHER LANGUAGES IN SAMPLE DOCUMENTS

Summary | Abstract | Full Text |

Meryem Berrin BULUT , Nuri BALOĞLU  
Aile Liderliği Ss, 185-197
Family Leadership

Summary | Abstract | Full Text |

Serdarhan Musa TAŞKAYA , Muharrem TURHAN, Remzi YETKİN  
KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SORUNLARI (AĞRI İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 198-210
PROBLEMS OF THE TEACHERS WORKING IN RURAL AREAS (AĞRI PROVINCE AS EXAMPLE)

Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan GÜVEN , Aylin ÇAM, Yusuf SÜLÜN  
EFFECTIVENESS OF CASE-BASED LABORATORY ACTIVITIES ON CHEMISTRY LABORATORY ANXIETY OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS Ss, 211-228
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA LABORATUVAR ENDİŞELERİ ÜZERİNE ÖRNEK OLAY TEMELLİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ ETKİLİLİĞİ

Summary | Abstract | Full Text |

Sema ÖNGÖREN , Kezban TEPELİ  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN FİZİKSEL VE İLİŞKİSEL SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Ss, 229-245
AN INVESTIGATION OF PHYSICAL AND RELATIONAL AGGRESSION BEHAVIORS DURING PRESCHOOL PERIOD

Summary | Abstract | Full Text |

İzzet ÇIVGIN  
"Uruk'un Yayılışı": MÖ. 4. Binyılda Mezopotamya'da Erken Kentler, Takas Ağları ve Kolonileşme Ss, 246-299
"Uruk Expansion": Early Cities, Trade Networks and Colonization in Mesopotamia During 4th Millennium BCE.

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa DEMİREL  
ALIENATION IN ROOM AT THE TOP: JOE LAMPTON’S TRANSFORMATION INTO THE STEREOTYPICAL OTHERS OF HIS MIND Ss, 300-315
TEPEDEKİ ODA'DAKİ YABANCILAŞMA: JOE LAMPTON'IN ZİHNİNDEKİ STEREOTİP ÖTEKİLERE DÖNÜŞÜMÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Suat KOL  
Determining The Parents Perceptions Towards Early Childhood Education Ss, 316-330
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Summary | Abstract | Full Text |

Özcan EKİCİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 331-344
THE OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PPSE TEACHING CONTENT KNOWLEDGE EXAMINATION

Summary | Abstract | Full Text |

Handan DEVECİ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELECEKTEKİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ Ss, 40-57
EXPECTATIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS FOR THE FUTURE SOCIAL STUDIES CURRICULUM

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri