Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2014 yılında KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavına girecek olan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü son sınıf öğretmen adayları ile Diyarbakır ilinde ikamet edip atanamamış ilköğretim bölümü mezunları oluşturmaktadır. İlköğretim bölümü olarak 604 öğretmen adayı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “KPSS Öğretmenlik Mesleği Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüş Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının yaş, öğrenim durumu ve anabilim dalı değişkenlerine göre sınav kaygısı boyutunda görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sınıf öğretmeni ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sınav kaygılarının üst düzey olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Kamu Personeli Seçme Sınavı, alan bilgisi sınavı, öğretmen adayı

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri