Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN DİPLOMASİ DİLİNDE TÜRKÇE VE DİĞER DİLLERİN KELİME ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE ÖRNEK BELGELER
(TURKISH LANGUAGE WITHIN THE SULEYMAN THE LAWGIVER’S DIPLOMATIC LANGUAGE AND ITS WORDS’ RATE COMPARISON BY OTHER LANGUAGES IN SAMPLE DOCUMENTS )

Author : Güray KIRPIK  , Ahmet H. CEBECİ  
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 172-184


Summary
Dil, medeniyeti temsil eden unsurlar arasındadır. Din, medeniyetin genel hali ve kabuğu ise dil, medeniyetin özündeki düşünce dağarcığını oluşturan unsurlardan en önemli bir araçtır. İnsanlık tarihini belirleyen, dil ve araçları ile oluşan yazılı medeniyetler ve onların kanonik evrensel kitaplarıdır. Yazısı olmayan bir büyük medeniyet göstermek mümkün olmamaktadır. Zira medeniyet tedvindir. Dil, her ne kadar kültürel bir unsur ise de aynı zamanda Medeniyetin temsil edildiği bir bayrak gibidir. Onsuz bir edebiyat ve diplomasiden bahsedilemez. Dolayısıyla medeniyetlerin siyasi temsil hali olan devletler dil ile kültür ve diplomasi güçlerini gösterirler. Dil dağarcığı yüksek toplumlardan yüksek kültürler doğar, yüksek kültürler ise yüksek medeniyetin kendisi olur ve nesnel olan tekniğe hükmederek yeryüzünde var olur. İşte Osmanlı Devleti böyle bir medeniyeti temsil eder. İslam medeniyetinin Türkçe ile kompoze edilmiş şekli Osmanlı Türkçesi ve Osmanlı medeniyeti olmuştur.

Keywords
Kanuni Sultan Süleyman, Türkçe, Arapça, Farsça, Diplomasi Dili.

Abstract
Language is among the factors representing civilization. Religion is the general state of civilization, and its shell but language is one of the most important thought vocabulary of the civilization. Determining the history of mankind is written civilizations formed by language ant tools, at the same time their canonical books that are universal. It is not possible to show a great civilization without writing. In addition to this, civilization is written culture. Although is represented as an element of cultural civilization language at the same time is like a flag. Without it, one can not talk about literature and diplomacy. Therefore, states representing the politics of civilization show their cultural and diplomatic power with language. High cultures are born from the society which their language vocabulary is high. High culture is high civilization itself and so the high civilization has a high tecnic and world possesion by objective tecnical instruments. That is the Ottoman Empire’s representative as a civilization. The shape that has been composed by Turkish Islamic civilization is the Ottoman Turkish Language and its civilization.

Keywords
Suleyman the Lawgiver, Turkish, Arabic, Persian, Diplomatic Language.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri