Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


"Uruk'un Yayılışı": MÖ. 4. Binyılda Mezopotamya'da Erken Kentler, Takas Ağları ve Kolonileşme
("Uruk Expansion": Early Cities, Trade Networks and Colonization in Mesopotamia During 4th Millennium BCE. )

Author : İzzet ÇIVGIN    
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 246-299


Summary
4. binyılda Güney Mezopotamya’nın ilk kentlerinde doğan maddi kültürün kuzeye yayılışından dolayı “Uruk yayılımı” olarak adlandırılan sürecin erken devletin oluşumuna katkısını araştıran makalede, birbirlerini tamamladıklarına inanılan bir dizi sorunun yanıtı aranacaktır. 1- “Uruk’un yayılışı”, Mezopotamya’nın ilk kentlerinin takas ağlarını denetleme ihtiyacından mı, yoksa bakir toprak arayışından mı doğmuştur? 2- Eğer yayılımın nedeni takas yollarını güvenli, mal akışını da sürekli kılmak ise, kentli-devletli toplum özelliği gösteren güney ile toplumsal karmaşıklık düzeyi daha düşük olan kuzey arasındaki alış-verişin işleyişi asimetrik mi, yoksa simetrik midir? 3- Takas güneyden mamul mal, kuzeyden de hammadde ihracı şeklinde gerçekleşiyorsa ya da alış-verişin kurallarını dikte eden gelişmiş güney ise (asimetri), ortada modern zamanların ticari kapitalizmini andıran bir merkez-çevre ilişkisi (tarihöncesi dünya-sistem) var mıdır? 4- Yayılımın “merkez”i olan Aşağı Mezopotamya ile “periferi” konumundaki Yukarı Mezopotamya, kültürel karşılaşmadan nasıl etkilenmişlerdir? 5- Uruk kültürünün kuzeye taşınmasında takas, kolonileşme ve kültürleşme gibi faktörler hangi ölçüde etkili olmuşlardır?

Keywords
Uruk Yayılımı, Takas/Ticaret, Kolonileşme, Kültürleşme, Erken Kent-Devletler.

Abstract
The present study discusses the effects of cross-cultural contact between lower and upper Mesopotamia, during so-called “Uruk expansion” (widespread distribution of southern Uruk-style material culture at sites at the North) in the 4th millennium BCE. The aim of this paper is to find answers to these 5 questions: 1- What were the underlying causes for “Uruk expansion”: Was it an attempt to control important trade routes or a pursuit of fertile lands suitable for farming? 2- Was there an asymmetrical exchange between southern city-states and northern non urban societies? 3- Was there a kind of world-system in which the core dominates the periphery and controls long-distance exchange? 4- What were the effects of cross-cultural exchange in early Mesopotamian civilization? 5- What can be said about the interregional interactions during the Uruk period that can take a variety of different but often overlapping forms such as exchange, colonization and emulation?

Keywords
Uruk Expansion, Exchange/Trade, Colonization, Acculturation, Early States.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri