Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN FİZİKSEL VE İLİŞKİSEL SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF PHYSICAL AND RELATIONAL AGGRESSION BEHAVIORS DURING PRESCHOOL PERIOD )

Author : Sema ÖNGÖREN  , Kezban TEPELİ  
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 229-245


Summary
Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların saldırgan davranışlarını inceleyen nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Kırşehir il merkezindeki beş bağımsız anaokulu ve bir ilkokula bağlı anasınıfına devam eden 48-72 aylık 13 erkek 7 kız toplam 20 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Öğrenci Bilgi Formu, Okul Öncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu ve Gözlem Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklar arasında, fiziksel saldırganlığın ilişkisel saldırganlığa göre daha fazla gözlendiği ortaya çıkmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden erkek çocuklar kızlara oranla daha fazla fiziksel saldırganlık davranışı gösterirken, ilişkisel saldırganlık davranışlarının kız çocuklar arasında daha çok gözlendiği belirlenmiştir.

Keywords
Okul öncesi eğitim, saldırgan davranışlar, fiziksel saldırganlık, ilişkisel saldırganlık

Abstract
This qualitative research examines the aggressive behaviour patterns of the young children attending preschool education institutions. Working group of the research is comprised of 13 boys, 7 girls total twenty 48-72-month-old children from five independent kindergartens and from the preschool part of a primary school, all located in the centre of Kırşehir. As the data collection tools, “Student Information Form, Preschool Social Behaviour Scale-Teacher Form and Observation Form” have been used. The results of the research reveal that physical aggressiveness has more frequently been observed among the preschool children when compared to the relational aggressiveness. It has been observed that boys show much more aggressiveness than the girls, but when relational aggressiveness is taken into consideration, more aggressiveness has been observed among the girls.

Keywords
Preschool education, aggressive behaviour patterns, physical aggressiveness, relational aggressivene

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2021, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in Turkish.  The authors who wants can send the full text in English along with the Turkish full text.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri