Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ SINAVINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF PRE-SERVICE TEACHERS TOWARDS PPSE TEACHING CONTENT KNOWLEDGE EXAMINATION )

Author : Özcan EKİCİ    
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 331-344


Summary
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2014 yılında KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavına girecek olan Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü son sınıf öğretmen adayları ile Diyarbakır ilinde ikamet edip atanamamış ilköğretim bölümü mezunları oluşturmaktadır. İlköğretim bölümü olarak 604 öğretmen adayı örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “KPSS Öğretmenlik Mesleği Alan Bilgisi Sınavına İlişkin Görüş Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, öğretmen adaylarının yaş, öğrenim durumu ve anabilim dalı değişkenlerine göre sınav kaygısı boyutunda görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca sınıf öğretmeni ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sınav kaygılarının üst düzey olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords
Kamu Personeli Seçme Sınavı, alan bilgisi sınavı, öğretmen adayı

Abstract
The aim of this study is to determine the pre-service teachers’ view on PPSE (Public Personnel Selection Examination) Teaching Content Knowledge Examination. The population of the study consists of senior classes from Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education Primary Education Department, pre-service teachers who will take the PPSE Teaching Content Knowledge Examination in 2014 and graduate residents of Diyarbakır who were not assigned as teachers. The sample of this search consists of 604 pre-service teachers from primary education department. The research data was collected by “Opinion on PPSE Teaching Content Knowledge Examination Scale”. The data collected from the scale have been analysed with SPSS packaged software. According to research findings, significant differences have been determined between the opinions gathered from the pre-service teachers according to gender, educational background and major branches parameters at the dimension of exam anxiety. Also class teacher candidates and science teacher candidates have been observed to reflect a high level of anxiety.

Keywords
Public Personnel Selection Examination, content knowledge examination

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri