Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Determining The Parents Perceptions Towards Early Childhood Education
Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin okul öncesi eğitime yönelik algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, çocukları Sakarya’da okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 43 ebeveyn oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılarak gerçekleştirilen araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak çalışma grubundan veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarım analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ebeveynler okul öncesi eğitimin çocuğun birçok gelişim alanlarına katkı sağladığı; okul olgunluğu, sosyal gelişim ve akademik başarı açısından gerekli olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Bununla birlikte ebeveynler beklentilerini; ilkokula hazır olma, sosyal gelişime ve akademik başarılarına katkısının artması yönünde ifade etmiştir. Ebeveynler okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimine; sosyal hayata uyum ve akran ilişkileri, akademik başarı, özgüven duygusunun gelişimi ve toplumsal kurallara uyma açısından olumlu katkıları olduğunu belirtmiştir. Ebeveynler mevcut eğitimde daha fazla akademik bilgi verilmesi, sosyal aktivitelerin artması ve bilgisayarlı eğitimin yaygınlaştırılması yönünde öneriler getirmiştir. Sonuçlar, sonuç ve tartışma bölümünde yorumlanarak araştırma sonlandırılmıştır.

Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Çocuğun Gelişimi, Ebeveynlerin algıları.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri