Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TEOG SINAVINDAKİ T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE AİT SORULARIN KAZANIM TEMELLİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION BASED ON ACQUISITION OF THE QUESTIONS IN TH THE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM IN THE PASSING FROM BASIC EDUCATION TO HIGH EDUCATE COURSE OFION EXAM (TEOG) )

Author : Oğuzhan KARADENİZ  , Cevat EKER, Melek ULUSOY  
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 115-134


Summary
Türkiye’de ortaöğretime geçme ve yerleştirme işlemleri merkezi sınav yoluyla olmaktadır. Ortaöğretime geçiş 2013- 2014 eğitim-öğretim yılına kadar Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile gerçekleşirken bu yıldan itibaren Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavı uygulanmaya başlanmıştır. Bu araştırmada TEOG sınavı I. ve II. dönemde yer alan 8. Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların öğretim programındaki kazanımları karşılama düzeyleri çeşitli değişkenlere göre belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel olarak düzenlenmiştir. Doküman inceleme yönteminin kullanıldığı araştırmada, TEOG sınavı T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait I. dönem 20,II. dönem 20 soru olmak üzere toplam 40 soru incelenmiştir. Araştırma sonunda TEOG sınavında I. dönem T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yer alan 20 sorunun, sınav programda yer alan toplam 14 kazanımdan 13 tanesi ile ilişkili olarak sorulduğu tespit edilmiştir. II. dönem T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi’nde yer alan 20 sorunun ise programdaki 66 kazanımdan 20 tanesi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, ünitelerden çıkan soru sayılarının kazanım sayılarıyla doğru orantılı olmadığı, hatta bazı ünitelerden de hiç soru sorulmadığı tespit edilmiştir.

Keywords
TEOG, Ortaöğretim, Kazanım, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Abstract
Passing to High school and placement process were conducted through a central examination. While passing the high school were being carried out with Placement Test (SBS) until the 2013- 2014 academic year, the Passing from Basic Education to High education Exam (TEOG) has been started to being implemented. In tis study, The meeting level of the acquisitions in the curriculum with the question which takes place in of the Eight Class Course of the Revolutıon History and Kemalism the Passing from Basic Education to High education Exam (TEOG) in both first and second term was tried to be determined by several variables. The study was organized as a descriptive survey method. In the research which document analysis method was used, Total of 40 questions, which is 20 in First Term and 20 in Second Term were examined in the the Passing from Basic Education to High education Exam (TEOG) They were related with The Course of the Revolutıon History and Kemalism. In the end of the study, it was found that 20 questions which took place in The Course of the Revolutıon History and Kemalism in the First Term were asked in relation to the acquisition, 13 out of 14, which took place Exam Program in the the Passing from Basic Education to High education Exam (TEOG). It was observed that 20 questions which took place in The Course of the Revolutıon History and Kemalism in Second Term were asked in relation to the acquisition, 20 out of 66. It was found that the number of questions asked in the units were not directly proportional to the number of the acquisition, even some of the units are not asked any questions.

Keywords
Acquisition, The Course of the Revolutıon History and Kemalism

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri