Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determining The Parents Perceptions Towards Early Childhood Education
(Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Yönelik Algılarının Belirlenmesi )

Author : Suat KOL    
Type :
Printing Year : 6
Number : 18
Page : 316-330


Summary
Bu araştırmanın amacı ebeveynlerin okul öncesi eğitime yönelik algılarının belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu, çocukları Sakarya’da okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 43 ebeveyn oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılarak gerçekleştirilen araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak çalışma grubundan veriler toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tümevarım analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ebeveynler okul öncesi eğitimin çocuğun birçok gelişim alanlarına katkı sağladığı; okul olgunluğu, sosyal gelişim ve akademik başarı açısından gerekli olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Bununla birlikte ebeveynler beklentilerini; ilkokula hazır olma, sosyal gelişime ve akademik başarılarına katkısının artması yönünde ifade etmiştir. Ebeveynler okul öncesi eğitimin çocuğun gelişimine; sosyal hayata uyum ve akran ilişkileri, akademik başarı, özgüven duygusunun gelişimi ve toplumsal kurallara uyma açısından olumlu katkıları olduğunu belirtmiştir. Ebeveynler mevcut eğitimde daha fazla akademik bilgi verilmesi, sosyal aktivitelerin artması ve bilgisayarlı eğitimin yaygınlaştırılması yönünde öneriler getirmiştir. Sonuçlar, sonuç ve tartışma bölümünde yorumlanarak araştırma sonlandırılmıştır.

Keywords
Okul Öncesi Eğitim, Çocuğun Gelişimi, Ebeveynlerin algıları.

Abstract
The aim of this research is to determine the parents’ perceptions toward early childhood education. The participants of this research consist of 43 parents whose children are currently attending pre-school institutions in Sakarya. Semi-structured interview form was used to obtain qualitative data from the participants of this research. Inductive analysis method was use to analyze the data. The results that were obtained revealed that parents believe pre-school education has contributed to their children’s development in many areas such as; social and academic. Together with that, parents stated their expectation in the direction of preparation to primary school and increase in terms of contribution to social and academic developments. Parents pointed out that; pre-school education has positive effects on their children’s development in terms of adapting to social life and interpersonal relations, academic success, development of self confidence, and compliance to social rules. Parents gave their suggestions to provide more academic instructions, increase the number of social activities and spread the usage of computers for education. Comments on the results were done in the conclusion and discussion section to finalize the research.

Keywords
Early Childhood Education, Child’s Development, Parents Perceptions

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri