Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2016

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Tezcan KARTAL , Büşra KARTAL, Gülşah ULUAY  
TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE SELF ASSESSMENT SCALE (TPACK-SAS) FOR PRE-SERVICE TEACHERS: DEVELOPMENT, VALIDITY AND RELIABILITY Ss, 1-36
ÖĞRETMEN ADAYLARİ İÇİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÖZ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (TPAB-ÖDÖ): GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI

Summary | Abstract | Full Text |

Fatih AYDIN , Mustafa SAĞDIÇ  
COĞRAFYA BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA ALANINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARI Ss, 37-49
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY SENIOR STUDENTS’ SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING GEOGRAPHY

Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba SELANİK AY  
VIEWS OF PRESERVICE CLASROOM TEACHERS ABOUT THE INVOLVEMENT OF NONGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN EDUCATION Ss, 50-68
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTİMDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YARARLANMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Abdulkerim KARADENİZ , Davut AYDIN  
RUHSAL ZEKÂ ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Ss, 69-93
A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY FOR THE SCALE OF SPIRITUAL INTELLIGENCE CHARACTERISTICS

Summary | Abstract | Full Text |

Fethi TURAN  
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DENETİMİ Ss, 94-119
AUDITING OF EDUCATION ACTIVITIES IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Gökhan UYANIK  
THE EFFECT OF JIGSAW TECHNIQUE BASED SCIENCE INTRUCTION TO ATTITUDE ACADEMIC ACHIEVEMENT AND PERMANENCE Ss, 120-134
BİRLEŞTİRME TEKNİĞİNE DAYALI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNİN TUTUM AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar ÖZÜÇETİN , Mustafa MUTLU  
TBMM MÜZAKERELERİNDE ORTAYA KOYDUĞU DÜŞÜNCE VE FİKİRLERİ İLE EĞİTİMCİ BİR MİLLETVEKİLİ: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU Ss, 135-151
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU: AN EDUCATOR PARLIAMENT MEMBER AND HIS THOUGHTS AND İDEAS HE PRESENTED IN THE NEGOTIATIONS OF THE TURKISH GRAND NATIONAL ASSEMBLY

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Çağrı ERKUL  
BRİTANYA İMPARATORLUĞU’NUN KURULUŞUNDA TUDOR HANEDANI’NIN ETKİSİ Ss, 152-171
THE IMPACT OF TUDOR DYNASTY ON FOUNDATION OF THE BRITISH EMPIRE

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet TAŞDEMİR , Figen TAŞDEMİR  
ÖDÜL VE ETKİSİ ÜZERİNE DENEYİMLER Ss, 172-190
EXPERIENCES ON AWARDS AND ITS EFFECT

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa YAĞCI  
LİSE ÖĞRETMENLERİNİN FATİH PROJESİNİN UYGULANMA DÜZEYİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE DERSLERİNE YANSITMA YETERLİKLERİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ Ss, 191-205
OPINIONS OF HIGH SCHOOL TEACHERS RELATED WITH THE IMPLEMENTATION LEVEL OF FATIH PROJECT AND REFLECTION COMPETENCE IN THEIR COURSES: A CASE OF KIRŞEHİR PROVINCE

Summary | Abstract | Full Text |

Nihat ÇALIŞKAN , Pınar İLTER  
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇ EĞİLİMLERİNİN ANALİTİĞİ Ss, 206-218
TO ANALYZE THE SUPERSTİTİONS TRENDS OF PSYCHOLOGİCAL COUNSELİNG AND GUİDANCE DEPARTMENT STUDENTS

Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan DEMİREL , Özgül KELEŞ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN KONULARINA YÖNELİK İLGİLERİNİN BELİRLENMESİ Ss, 219-232
DETERMINING SECONDARY STUDENTS’ CRUOSITY FOR SCIENCE SUBJECTS

Summary | Abstract | Full Text |

Burcu Gülsevil BELBER , Neşe ACAR, Ruhan İRİ  
TELEVİZYON REKLAMLARIYLA İLGİLİ ETİKSEL ALGI BOYUTLARININ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARLARI İLE İLİŞKİSİ: AMPRİK BİR ÇALIŞMA Ss, 233-246
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL PERCEPTION DIMENTIONS OF TELEVISION ADVERTISING WITH PURCHASE DECISION OF CONSUMERS: AN EMPIRICAL STUDY

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail ADIGÜZEL , Cemalettin İPEK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ Ss, 247-273
PRESCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM MANAGEMENT SKILLS AND BURNOUT PERCEPTIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Tufan ADIGÜZEL , Elmas ALVER, Osman ÖZTÜRK  
SCHOOL SAFETY STUDY ON 11 DIFFERENT SCHOOLS IN ISTANBUL Ss, 274-298
İSTANBUL’DA 11 AYRI OKUL ÇEŞİDİNDE OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Erol KOÇOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜR KULLANIMININ ERİŞİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 299-318
SOCIAL STUDIES LESSONS ACCORDING TO CRITERIA EVALUATION OF THE USE OF CARTOON

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ÇAĞLAYANDERELİ , D. Ali ARSLAN, R. Nurgül ÜNAL  
ADALET ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Ss, 319-347
JUSTICE PERCEPTION AND QUALITY OF LIFE ON SOCIOLOGICAL RESEARCH

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri