Abstract


SCHOOL SAFETY STUDY ON 11 DIFFERENT SCHOOLS IN ISTANBUL
Okulda güvenliğin sağlanması ve okullarda şiddetin önlenerek öğrencilerin kendilerini güvende hissetmeleri, okullarda eğitim etkinliklerinin sürdürülebilmesinin de ön koşullarından biridir. Öğrencilerin okula yönelik algılarını ve bu algıları etkileyecek faktörleri belirlemek ve okullarda alınabilecek önlemleri düzenlemek güvenli okulun amaçlarından biridir. Bu çalışmada, CSG-BAU Güvenli Okul Projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokole göre belirlenen 11 ayrı okulda okul iklimi ampirik olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın evreni İstanbul’daki devlet okullarındaki 5.sınıftan 12.sınıfa kadar olan öğrenci ve öğretmenlerdir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlemiş olduğu İstanbul ilinin Başakşehir, Fatih, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Bayrampaşa, Arnavutköy, Yeni Bosna, Bağcılar, Sultangazi ve Esenyurt bölgelerinde bulunan devlet okullarından amaçlı örnekleme yapılarak 11 okul seçilmiş ve araştırma yürütülmüştür. Bu kapsamda 11 okuldan 2437 öğrenci ve 261 öğretmen araştırmaya dahil olmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak okul iklimini dört alt başlık (Akademik Beklenti, Akademik İlgi, İletişim ve Saygı ve Güvenlik) altında değerlendiren Şirin (2010) ölçeği kullanılmıştır. Okul iklimi algısını öğretmen, öğrenci, bölge ve sınıf düzeylerine göre analiz ederken betimsel istatistikler, MANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre öğretmenlerin ve öğrencilerin okul iklimi algıları olumlu yönde çıkarken, bölgelere ve sınıf düzeylerine göre okul iklimi algısı analiz edildiğinde kullanılan ölçeğin bazı alt ölçeklerinde anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin ve öğrencilerin okul iklimi algıları arasındaki korelasyon düşük olup anlamlı bulunmuştur.

Keywords
Okul İklimi, Akademik Beklenti, Akademik İlgi, İletişim, Saygı ve Güvenlik
Reference