Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ
Bu araştırmada; okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik algılarının incelemesi amaçlanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeylerinin farklı değişkenlere (medeni durum, mesleki kıdem, aile gelir düzeyi, sınıflardaki öğrenci sayısı ve mesleği seçme nedeni) göre incelendiği araştırmada ayrıca öğretmenlerin tükenmişlik algıları sınıf yönetimi becerisi algılarından kestirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri olmak üzere iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi algılarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenine bağlı olarak; tükenmişlik algılarının ise duyarsızlaşma alt boyutunda mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. Öte yandan, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisi ve tükenmişlik algılarının medeni durum, mesleki kıdem, sınıflarındaki öğrenci sayısı ve aile toplam gelir düzeyine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenmiştir. Araştırmada ayrıca, okul öncesi öğretmenlerinin tükenmişlik algılarının her üç tükenmişlik alt boyutunda da sınıf yönetimi becerisi algılarından istatistiksel olarak kestirilebildiği görülmüştür.

Keywords
Sınıf Yönetimi Becerisi, Mesleki Tükenmişlik, Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri