Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2015

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Glenn W. MUSCHERT  
OKULLARDA SİLAHLI SALDIRILARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR Ss, 1-23
STUDIES OF SHOOTINGS IN SCHOOLS

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Hayri SARI , Sadegül AKBABA ALTUN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 24-49
A QUALITATIVE RESEARCH ON CLASSROOM TEACHERS' TECHNOLOGY USE IN MATHEMATICS TEACHING

Summary | Abstract | Full Text |

Osman ÇİL , Benjamin DOTGER  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİR KLİNİK SİMÜLASYON SIRASINDAKİ KARAR VERME VE TOPLANTIYI YÖNLENDİRME YETİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ss, 50-75
PRE-SERVICE TEACHERS’ IDENTITY CHARACTERISTICS: AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ DECISION-MAKING AND FACILITATION PROCESSES WITHIN A CLINICAL SIMULATION

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet BEDEL , Rana VAROL, Simge KARAKAŞ  
Stresle Başa Çıkma Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarına ve Otomatik Düşünce Düzeylerine Etkisi Ss, 76-91
The Effect of Stress Coping Education on University Students' Stress Coping Styles and Automatic Thoughts Levels

Summary | Abstract | Full Text |

Ali MEYDAN , Nihal YILDIZ  
EVALUATING THE INTERACTION OF TEACHERS CARRYING ON DUTIES IN MULTI-GRADE CLASSES WİTH THE CULTURE PLACE THEY WORK AT Ss, 92-110
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞTIKLARI YERİN KÜLTÜRÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Vedat AKTEPE , Hayati AKYOL  
OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE GİDERİLMESİ: TEK ÖRNEKLEMLİ BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 111-126
READING DIFFICULTIES AND HOW TO REMOVE THEM: A SINGLE SAMPLED CASE STUDY

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan Özdemir  
MEVLANA VE ANADOLU İNSANCILIĞI Ss, 127-137
MEVLANA JALALUD-DIN RUMI AND ANATOLIAN HUMANISM

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet TAŞDEMİR , Aybike Suna BULUT  
EV OKULU UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI: KURAM VE ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA Ss, 138-157
A CASE STUDY ON HOME SCHOOLING PRACTICES IN TURKEY: THEORY AND APPLICATIONS IN SPECIAL EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Rasim AKPINAR  
TEMİZ ÜRETİM ARACI OLARAK ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNE GEÇİŞTE İZMİR SANAYİİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ss, 158-167
PROBLEMS AND SOLUTIONS SEEN IN IZMIR INDUSTRY FOR TRANSITION TO ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM AS A CLEAN PRODUCTION TOOL

Summary | Abstract | Full Text |

Tacettin Gökhan ÖZÇELİK -  
DOĞU VE BATI DİKOTOMİSİNİN YARATTIĞI GERÇEKLİK: ORYANTALİZM - OKSİDENTALİZM Ss, 168-193
THE DICHOTOMY THAT CREATED BY EAST AND WEST: ORIENTALISM AND OCCIDENTALISM.

Summary | Abstract | Full Text |

Hazal BÜYÜKOĞLU  
MESLEK YÜKSEKOKULLARI- SANAYİ İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME VE BU İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN FARKLI MESLEK GRUPLARI ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKI Ss, 194-205
DEVELOPING RATING SCALE RELATING TO VOCATIONAL SCHOOLS- INDUSTRY COOPERATION AND DIFFERENCE OF VIEW BETWEEN DİFFERENT OCCUPATIONAL GROUPS RELATING TO THIS COOPERATION

Summary | Abstract | Full Text |

İsmail KİNAY , Zakir ELÇİÇEK, Behçet ORAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ YETERLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 206-217
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROSPECTİVE TEACHERS’ CLASS MANAGEMENT COMPETENCIES AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Summary | Abstract | Full Text |

Menderes ÜNAL  
DEVELOPING A SCALE FOR STEREOTYPED THOUGHTS ABOUT FOREIGN LANGUAGES Ss, 218-233
YABANCI DİLE YÖNELİK KALIPLAŞMIŞ DÜŞÜNCE ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BAŞARMAK , Ahmet Mahiroğlu  
ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN KARİKATÜR ANİMASYONUNA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 234-253
STUDENT OPINIONS ON THE ANIMATED CARTOONS USED IN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri