Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin ilkokul matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algılarını belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırmada olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, ölçüt örnekleme yaklaşımı kullanılarak öğretmenlerin mesleki kıdemleri 1-10 yıl, 10-20 yıl, 20 ve üstü yıl olacak şekilde oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri açık-uçlu yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda araştırmaların bulguları i) matematik öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin algıları, ii) teknoloji kullanımının matematik öğretimi üzerindeki etkisine ilişkin görüşleri iii) matematik öğretiminde teknolojik araç gereç kullanımının (öğrenci, öğretmen, matematik öğretimi açısından) yararına ilişkin görüşleri iv) teknolojik araç gereç kullanımının matematik öğretimi ve öğretmen açısından soruna yol açıp/açmadığına ilişkin olmak üzere dört ana temada toplanmıştır.

Keywords
ilkokul matematik, teknoloji, sınıf öğretmeni, olgu bilim (fenomenoloji)

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri