Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUMA GÜÇLÜĞÜ VE GİDERİLMESİ: TEK ÖRNEKLEMLİ BİR DURUM ÇALIŞMASI
(READING DIFFICULTIES AND HOW TO REMOVE THEM: A SINGLE SAMPLED CASE STUDY )

Author : Vedat AKTEPE  , Hayati AKYOL  
Type :
Printing Year : 6
Number : 19
Page : 111-126


Summary
Bu çalışmada okuma güçlüğü yaşayan ilköğretim 2. sınıf öğrencisinin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla; eko ve tekrarlı okuma yöntemleri kullanılarak, okuma ve anlamada görülen sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Araştırma, Kırşehir ili Akçakent ilçesi Şeyh Şamil İlköğretim okulunda yapılmıştır. Çalışma bir denek üzerinde yapılması sebebiyle belli bir evrene genelleme yapılamayacağı düşünülmektedir. Tek bir denek ile yapılan bu çalışma nitel araştırma tekniklerinden olan “Tek örneklemli durum çalışması” desenidir. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesi ve çözümlenmesinde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Çalışma öncesinde öğrenciye, öğretmenine ve ailesine ses kaydı yapılacağı söylenmiş, bu kayıtların veri çözümleme amacıyla kullanılacağı açıklanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencinin okuma ve anlamada yaşadığı sorunların düzeldiği görülmektedir.

Keywords
Okuma, okuma yetersizliği olan öğrenciler, okuma becerilerinin geliştirilmesi.

Abstract
In this study, in order to improve the reading skills of a primary school second grade student , the problems observed in reading and understanding were tried to be resolved by using echo and repeated reading methods. The research was made in Şeyh Şamil Primary School in Akçakent district of Kırşehir city. In this study, which was done with a subject, the pattern of “Single subject case study” of qualitative research techniques was used. During collecting the data, interviewing, observation and document analyses methods were used. A Tape recorder was used in order to have and analyze the data. Before the study, it was explained to the student, teacher and the family that the study would be recorded and the tape recording would be used for analysis. It is observed that the student has recovered from difficulties in reading and comprehension as a result of the study.

Keywords
Reading, students with reading disability, improving reading skills

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri