Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 NumberEditor
Doç. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Doç. Dr. Bayram TAY

Antalya  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Adnan TAŞGIN , Adnan Küçükoğlu, Zehra Sedef Korkmaz, Erdoğan Köse  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1-26
AN ANALYSIS ON PRESERVICE TEACHERS’ VIEWS ABOUT COMMUNITY SERVICE LEARNING

Summary | Abstract | Full Text |

Alpaslan DURMUŞ , Tarık BAYRAKCI, Süleyman Burak TOZKOPARAN  
Internet Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates And Their Attitudes Toward Educational Technology Ss, 27-44
Öğretmen Adaylarının İnternet Öz-Yeterlilik İnançları ve Eğitim Teknolojilerine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Summary | Abstract | Full Text |

Cenk DEMİR  
Kastamonu Vilâyeti Salnâmelerine Göre Sinop'un İdari ve Demografik Yapısı (1869-1903) Ss, 45-64
The Administrative And Demographic Structure Of Sinop According To Kastamonu Provincial Yearbook (1869-1903)

Summary | Abstract | Full Text |

Erol KAPLUHAN -  
ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: DALGA ENERJİSİNİN DÜNYADA’Kİ VE TÜRKİYE’DEKİ KULLANIM DURUMU Ss, 65-86
A RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY GEOGRAPHY: USAGE OF WAVE ENERGY IN THE WORLD AND TURKEY

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa TAHİROĞLU  
HOŞGÖRÜLÜ VE DEMOKRATİK BİR SINIF TOPLUMU UYGULAMASI Ss, 87-110
A TOLERANT AND DEMOCRATIC CLASSROOM SOCIETY IMPLEMENTATION

Summary | Abstract | Full Text |

Remzi CAN  
TÜRK EDEBİYATI DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 111-127
DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE FOR TURKISH LITERATURE COURSE

Summary | Abstract | Full Text |

SAVAŞ BURAK ÖZKAN , Banu MUSTAN DÖNMEZ  
TÜRKİYE'DE GİTAR PRATİKLERİNDE ANADOLU MÜZİKSEL ÖĞELERİNİN KULLANILMASI SÜRECİ ÜZERİNE SOSYO-KÜLTÜREL BİR ARAŞTIRMA Ss, 128-162
A SOCIO-CULTURAL STUDY ON THE PROCESS OF USE OF ANATOLIAN MUSICAL ELEMENTS IN GUITAR PRACTICES IN TURKEY

Summary | Abstract | Full Text |

Şahin SARUHAN  
TÜRKİYE’DE GELENEKSEL ŞARKICILIK TÜRLERİ ARAŞTIRMALARINDA ŞARKICI FORMANTI PARAMETRESİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ Ss, 163-192
A PROPOSAL TOWARDS THE USING THE PARAMETER OF SİNGER’S FORMANT İN TRADITIONAL SINGING STYLE STUDIES

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri