Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE GELENEKSEL ŞARKICILIK TÜRLERİ ARAŞTIRMALARINDA ŞARKICI FORMANTI PARAMETRESİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ÖNERİ
(A PROPOSAL TOWARDS THE USING THE PARAMETER OF SİNGER’S FORMANT İN TRADITIONAL SINGING STYLE STUDIES )

Author : Şahin SARUHAN    
Type :
Printing Year : 5
Number : 17
Page : 163-192


Summary
Şarkıcılık alanında fizyolojik ve akustik açıdan yapılan araştırmalar 20. yüzyılın ikinci yarısında önemli bir ivme kazanmıştır. Günümüze kadar da artarak süren bu araştırmalar sayesinde oluşan literatürün, özellikle de son yıllara kadar, neredeyse tümüyle opera şarkıcılığı üzerine olduğu görülür. Opera dışı şarkıcılık türlerinde halen sürmekte olan yazılı anlamda metodolojik kaynak eksikliği, tüm dünyada olduğundan belki de biraz daha fazla olacak şekilde Türkiye’de de mevcuttur. Bu eksiklik, özü itibarıyla, müzikte modernleşme çabalarının ürettiği bir anlayış çerçevesinde ortaya konan ve opera şarkıcılığına ait tekniklerin taklidinin amaçlandığı bir sürecin sonuçlarından biridir. Günümüzde, yerel şarkıcılık türlerine ilişkin bu eksikliğin giderilmesi açısından yürütülecek araştırmalarda kullanılabilecek çeşitli parametreler mevcuttur. Bu parametrelerin dünyada en çok kullanılanlarından biri şarkıcı formantıdır. Opera şarkıcılığında uygulanan teknik yaklaşımlarla üretilen ve spektral olarak tanımlanabilir olan bu fenomenin yerel şarkıcılık türlerinde mevcut olup olmadığı hususu, söz konusu türlere ilişkin önerilecek metodolojilerde dikkate alınması gereken bir boyutu işaret eder. Şarkıcı formantının üretimini sağlayan ve literatürde açık bir şekilde tanımlanmış teknik yaklaşımların, yerel şarkıcılık türlerine ilişkin bir metodolojik önermenin içeriğinde bulunup bulunmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılabilmesi açısından, şarkıcı formantının ilgili şarkıcılık türünün geleneksel icrasında mevcut olup olmadığının bilinmesi bir gerekliliktir. Bu çalışmada, herhangi bir şarkıcılık türünde şarkıcı formantının mevcudiyetine ilişkin yapılacak çalışmalarda, doğru bir sonuca ulaşabilmek açısından dikkate alınması gereken hususlar ayrıntılı şekilde ele alınmaya çalışılmaktadır.

Keywords
Şarkıcı formantı, geleneksel şarkıcılık türlerinde metodoloji, şarkıcıkta araştırma yöntemleri.

Abstract
The physiological and acoustical researches had been done in the area of singing have gained momentum since the second half of the 20th century. The literature formed through this increased researches almost related with opera singing art, especially until recent years. The lack of written methodological sources that presently continues to exist in non-operatic singing genres show themselves in Turkey too, perhaps even more prominently with regard to the world. This lack, in essence, is a result of a process aimed to imitation of opera singing techniques and this approach shaped by the concept of modernization in musical domain. Nowadays, we can use various parameters in the researches in terms of rectifying of lack in relation to indigenous singing styles. The singing formant is one of the most commonly used parameters in the world. Singer’s formant can be defined spectrally and can be produced with technical approaches those are applied in the opera singing style. Whether this phenomenon is available or not in indigenous singing styles, points a dimension that should be take into account in the suggested methodologies related with styles in question. One of the crucial point is whether techniques of singing that creates singing formant are suitable or not for all kinds of indigenous singing styles of the world. In this regard, one should know whether singing formant is available in the related indigenous singing styles. In this study; the points, which should be taken into accounts in the study of singing formant’s presence in the other indigenous singing styles, are going to be addressed thoroughly.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Singer’s formant, methodology in traditional singing, research method in singing.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri