Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 NumberEditor
Assoc. Prof. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Antalya  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Mustafa KÖROĞLU , Dilek GENÇTANIRIM, Hayriye TORUNOĞLU  
OLUMSUZ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ ÇOK BOYUTLU İNCELENMESİ Ss, 1-18
A MULTI DIMENSIONAL INVESTIGATION OF NEGATIVE BEHAVIOURS OF TEACHERS

Summary | Abstract | Full Text |

D. Ali ARSLAN , Gülten ARSLAN  
HALK, İKTİDAR VE İKTİDAR SEÇKİNLERİ: MERSİN ARAŞTIRMASI Ss, 19-35
PUBLIC, POWER AND THE POWER ELITE: MERSİN-TURKEY CASE STUDY

Summary | Abstract | Full Text |

Gülçin DİLEK , Kibar Aktın  
TARİH/SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TARİH EĞİTİMİ: ABD ÖRNEĞİ Ss, 36-56
History Education in Pre-School History/Social Studies Curricula: Example of U.S.

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar ÖZÜÇETİN , H. Mehmet DAĞISTAN  
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE REFERANS OLAN BİR MUHAREBE: ÇANAKKALE (1920-1938) Ss, 57-79
Çanakkale: A Battle Referred To In the Grand National Assembly (1920-1938)

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuz ÖZBEK , Özge ERCAN  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN MESLEKİ SOSYALLEŞME DÜZEYİNİ ÖLÇME ARACININ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 80-93
DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Summary | Abstract | Full Text |

Oğuz ÇETİN , Betül ÖZKURT, Muhammed DEMİR  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDE YER ALAN BİLGİSAYAR DERSLERİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 94-110
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON THE FUNCTIONING OF COMPUTER COURSES İN THE FACULTY OF EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Ersin TOPÇU , Beytullah KAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ Ss, 111-131
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Summary | Abstract | Full Text |

Özden DEMİR , Tuğba ÖÇAL  
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN KULLANILMASININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 132-157
AN INVESTIGATION OF USE OF METACOGNITIVE SKILLS DURING PROBLEM-SOLVING PROCESS: A QUALITATIVE STUDY

Summary | Abstract | Full Text |

Soner TUZCUOĞLU , Gülsen ÖZCAN  
LİSANSLI OLARAK SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİ Ss, 158-175
THE METACOGNITIVE AWERENESS LEVELS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS WHO DO SPORTS WITH ALICENCE AND THE ONES WHO DON’T DO SPORTS

Summary | Abstract | Full Text |

Kubilay YAZICI  
TARİH ÖĞRETİMİNDE POSTA PULLARININ KULLANILABİLİRLİĞİNE BİR ÖRNEK “100 POSTA PULU İLE TÜRK TARİHİNDEN BİR KESİT -1863-1950 YILLARI ARASI-” Ss, 176-199
AN EXAMPLE FOR THE USABILITY OF POSTAGE STAMPS IN HISTORY TEACHING “TEACHING TURKISH HISTORY THROUGH 100 STAMPS; THE YEARS BETWEEN 1863-1950”

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet YAKUPOĞLU  
KASTAMONU ADININ ORTAYA ÇIKIŞINI ANLATAN EN ESKİ KAYNAK: SALTUKNÂME Ss, 200-220
SALTUKNÂME: THE OLDEST SOURCE TELLING US NAME OF KASTAMONU COME OUT

Summary | Abstract | Full Text |

Refik TURAN , Hasan KARAKÖSE  
KIRŞEHİR’DEKİ CACA BEY VAKFININ GELİR ve VERGİ KAYITLARI (1866-1872) Ss, 221-240
INCOME REGISTRATIONS CACA BEY FOUNDATION IN KIRSEHIR

Summary | Abstract | Full Text |

Füsun KARA  
KIRGIZİSTAN SSC’DE TOTALİTER SİSTEM VE AYDINLARA YÖNELİK TASFİYELER Ss, 241-248
TOTALITARIAN KYRGYZSTAN SSC AND TO PURIFY OF NATIONAL ELITES

Summary | Abstract | Full Text |

Hüsnü Özlü  
ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA OSMANLI İTALYAN HARBİ’NDE (1911-1912) TRABLUSGARP’IN İŞGALİ VE DERNE MUHAREBELERİNDE BİNBAŞI MUSTAFA KEMAL Ss, 249-271
MAJOR MUSTAFA KEMAL IN ITALIAN WAR (1911-1912) OCCUPATION OF TRIPOLI AND DERNE BATTLES IN THE LIGHT OF ARCHIVES

Summary | Abstract | Full Text |

Kayhan ATİK  
TARİH ARAŞTIRMALARINDA YENİ BİR YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI TARİH Ss, 272-291
A NEW METHOD IN HISTORY RESEARCE: COMPARATIVE HISTORY

Summary | Abstract | Full Text |

M. Akif ERDOĞRU  
ON ALTINCI YÜZYILDA İSTANBUL MAHKEMELERİNDE MERKEPLERLE İLGİLİ DAVALAR Ss, 292-301


Summary | Abstract | Full Text |

Mithat ATABAY  
KORE SAVAŞI VE ÇANAKKALE’DE KAHRAMANLIK GÜNLERİ Ss, 302-313
THE KOREAN WAR AND THE HEROIC DAYS ÇANAKKALE

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin KAYMAKCI , Erkan YEŞİLTAŞ  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ TEKNOLOJİ BOYUTU Ss, 314-340
TECHNOLOGICAL DIMENSION OF TURKISH SOCIAL STUDIES CURRICULA

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem PARER -  
TOLSTOY VE DOSTOYESKİ'NİN YORUMLARIYLA BALKANLARDA SAVAŞA BAKIŞ Ss, 341-353
AN OUTLOOK OF BALKAN WAR WITH A WIEV TO TOLSTOY AND DOSTOEVSKY’S COMMENTS ON IT

Summary | Abstract | Full Text |

Seda TAN , Diren ÇAKILCI  
BALKAN SAVAŞLARI ÖNCESİNDE BALKAN DEVLETLERİNİN ASKERİ DURUMU Ss, 354-381
The MİLİTARY CONDİTİONS OF BALKAN STATES BEFORE THE BALKAN WARS

Summary | Abstract | Full Text |

Güray KIRPIK , Muhammed AHMET TOKDEMİR  
IN THE LIGHT OF BOARD OF EDUCATION’S DECISIONS HISTORY CLASSES AND HİSTORY EDUCATION IN TURKEY (1925-1928) Ss, 382-394
TALİM VE TERBİYE KURULULU’NUN KARARLARI IŞIĞINDA TARİH DERSLERİ VE TARİH EĞİTİMİ (1925-1928)

Summary | Abstract | Full Text |

Bahattin DEMİRTAŞ  
DÖRTLÜ TAKRİR VE FUAD KÖPRÜLÜ Ss, 395-409
THE MEMORANDUM OF THE FOUR AND FUAD KÖPRÜLÜ

Summary | Abstract | Full Text |

Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Salih USLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI Ss, 410-428
PRE-SERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ SELF-EFICACY BELIEFS TOWARD MUSEUM EDUCATION

Summary | Abstract | Full Text |

Gülhan GÜVEN , Ayşegül AKINCI  
OKUL ÖNCESİ DÖNEME YÖNELİK ÇİZGİ FİLMLERDE YER ALAN DEĞERLERE AİT SÖZEL İFADELERİN SUNUMU: TRT ÇOCUK KANALI ÖRNEĞİ Ss, 429-445
PRESENTATION OF THE VERBAL EXPRESSIONS OF THE VALUES IN PRESCHOOL CARTOONS: TRT KIDS CHANNEL SAMPLE

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri