Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IN THE LIGHT OF BOARD OF EDUCATION’S DECISIONS HISTORY CLASSES AND HİSTORY EDUCATION IN TURKEY (1925-1928)
(TALİM VE TERBİYE KURULULU’NUN KARARLARI IŞIĞINDA TARİH DERSLERİ VE TARİH EĞİTİMİ (1925-1928) )

Author : Güray KIRPIK  , Muhammed AHMET TOKDEMİR  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 382-394


Summary
Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana eğitim politikalarının planlanması, programlanması, uygulanması ile ilgili gelişmelerin takip edilerek gerekli değişikliklerin yapılması bakımından eğitim hayatımıza katkı sağlayan önemli bir kurumdur. Kurum tarafından örgün eğitim bağlamında her dersle ilgili kararlar alındığı gibi tarih dersleri ile ilgili kararlar da alınmıştır. Bu çalışmada Talim ve Terbiye Kurulunun 1925- 1928 yılları arasında tarih öğretimi ve tarih derslerine ilişkin aldığı kararlar ele alınmıştır. Alınan kararlar Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait eğitim politikalarını anlayabilmemiz açısından önemlidir. Çalışmanın bu yıllarla sınırlı tutulması ilgili kararların Arap alfabesi ile yazılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ele alınan dönemde yüzün üzerinde karar tarih ve tarih dersleri ile ilişkilendirilebilecek özelliklere sahiptir. Bu kararlar incelendiğinde; kararların çoğunun okullarda okutulması kabul edilen ve ders kitabı cedvellerine eklenmiş olan kitaplar ile reddedilmiş ders kitapları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra yazılması talep edilen eserler, ödüllendirilmesi talep edilen eserler, farklı disiplinlerin tarihlerini ele alan eserler, atlas ve haritalar, tercümesi istenen eserler, okul müzeleri başta olmak üzere tarih derslerinde kullanılabilecek materyaller, tarih ders kitaplarını inceleyecek kişiler gibi tarihle ilişkili kabul edilebilecek birçok karara rastlamak mümkündür.

Keywords
Talim ve Terbiye Kurulu kararları, tarih ders kitapları, tarih öğretimi.

Abstract
Board of Education is an important institution which contributing for planning, programming and implementation of educational policies. Since its foundation The Board of Education were taken decisions on each subject in the context of formal education, and history is one of these subjects. It is important to analyze these decisions due to understand the educational policies in the beginning of Republic. This study includes The Board of Education’s decisions about teaching history and history textbooks which was accepted between 1925-1928. The limit about dates coused by the alphabet of decisions which written in old Turkish with Arabic Alphabet as known as Ottoman Turkish Script. There are more than one hundred decisions related history or history teaching. The decisions are mainly about history books that accepted or rejected as textbook. Beside these there are many decisions as about atlases and maps, awarded or requested works, who will examine the history textbooks, and works of differet diciplines’ history. This study incluedes some of the decisions which is about history and history teaching.

Keywords
Decisions of Board of Education, history textbooks, teaching history.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri