Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜYLE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİ
İlk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılında başlayan 4+4+4 olarak da adlandırılan yeni eğitim sistemi, Türkiye’nin mili eğitim sisteminde köklü değişikliklere neden olmuştur. Bu değişikliklerden bir tanesi de 5. sınıf sosyal bilgiler dersine artık branş öğretmeni olarak sosyal bilgiler öğretmenlerinin girmeye başlamasıdır. Lisans diplomasını, sosyal bilgiler öğretmenliğinden alanların yanı sıra, tarih-coğrafya bölümü/öğretmenliğinden alarak kendilerini lise öğretmenliğine hazırlayan fakat ortaokulda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin, bu değişiklikle 5. sınıflarda da derse girmeye başlamaları çeşitli uyum sorunlarına neden olmuştur. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, 2012-2013 değişikliği ile 5. sınıf öğrencilerine ders vermeye başlayan Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, bu sınıf seviyesindeki öğrenciler hakkında ne düşündükleri, beklentileri, sorunları, varsa hayal kırıklıkları vb durumlarının 4+4+4 temelinde ortaya çıkarılmasıdır. Nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen araştırmanın katılımcıları, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kastamonu il merkezindeki toplam 5 ortaokulda görev yapan öğretmenler arasından seçilmiştir. Bu çerçevede araştırmaya 5’i bayan, 7’si erkek olmak üzere toplam 12 sosyal bilgiler öğretmeni dahil edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemine uygun yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf öğrencileriyle ders işlemek hususunda çeşitli sıkıntılar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Sosyal bilgiler öğretmenleri, 5. sınıf öğrencileri, 4+4+4 eğitim sistemi

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri