Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KIRŞEHİR’DEKİ CACA BEY VAKFININ GELİR ve VERGİ KAYITLARI (1866-1872)
(INCOME REGISTRATIONS CACA BEY FOUNDATION IN KIRSEHIR )

Author : Refik TURAN  , Hasan KARAKÖSE  
Type :
Printing Year : 5
Number : 16
Page : 221-240


Summary
Bahaeddin Caca’nın oğlu olan Nureddin Caca 1240 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur. Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Eskişehir, Tokat ve Kırşehir’de valilik yapmıştır. Nureddin Caca’nın ölüm tarihi belli değildir. Osmanlıların ilk kuruluş yıllarında uc beyi iken ve Bizans tekfurları ile savaşırken şehid olduğu tahmin edilmektedir. Kendi adı ile söylenen medreseyi 1272 tarihinde Kırşehir’de inşâ ettirmiştir. Kırşehir’in kültür hayatında önemli bir yere sahip olan medresede din ilimlerinin yanında astronomi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca matematik, kimya gibi fen bilimleri de okutulmuştur. Bu makalede medresenin 1866-1872 yılları arasındaki gelir kayıtları incelenecektir.

Keywords
Caca Bey, Caca Bey Medresesi, medrese, Kırsehir, bilim,

Abstract
Nureddin Caca who is Bahaeddin Caca’s son was born in Kırşehir in 1240.He worked as a governor in Eskisehir, Tokat and Kırsehir in Sultan Gıyaseddin Keyhusrev III.. period. Nureddin Caca’s death time is not accurately known. However, it is astimedet that he martyrized during the war with Byzantine feudal lords when he was a frontier bey. He had constructed the medresseh which is called with his name in Kırsehir in 172. This medresseh has ab important role in Kırsehir’s cultural life from past to today. In this medresseh, the studies on astronomy had beeen carried out besides theology. Furtermore, sciences such as mathematies, chemstry had been studied. In tis paper/article income registrotions of Caca Bey foundation during the period of 1866-1872 had been analysed.
debates on abortion research paper on abortion nyc abortion clinics
debates on abortion information on abortion nyc abortion clinics


Keywords
Bey, medresseh, Kırsehir, science, Anatolia Seljuk governor

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri