Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


IN THE LIGHT OF BOARD OF EDUCATION’S DECISIONS HISTORY CLASSES AND HİSTORY EDUCATION IN TURKEY (1925-1928)
Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana eğitim politikalarının planlanması, programlanması, uygulanması ile ilgili gelişmelerin takip edilerek gerekli değişikliklerin yapılması bakımından eğitim hayatımıza katkı sağlayan önemli bir kurumdur. Kurum tarafından örgün eğitim bağlamında her dersle ilgili kararlar alındığı gibi tarih dersleri ile ilgili kararlar da alınmıştır. Bu çalışmada Talim ve Terbiye Kurulunun 1925- 1928 yılları arasında tarih öğretimi ve tarih derslerine ilişkin aldığı kararlar ele alınmıştır. Alınan kararlar Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait eğitim politikalarını anlayabilmemiz açısından önemlidir. Çalışmanın bu yıllarla sınırlı tutulması ilgili kararların Arap alfabesi ile yazılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Ele alınan dönemde yüzün üzerinde karar tarih ve tarih dersleri ile ilişkilendirilebilecek özelliklere sahiptir. Bu kararlar incelendiğinde; kararların çoğunun okullarda okutulması kabul edilen ve ders kitabı cedvellerine eklenmiş olan kitaplar ile reddedilmiş ders kitapları ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bunların yanı sıra yazılması talep edilen eserler, ödüllendirilmesi talep edilen eserler, farklı disiplinlerin tarihlerini ele alan eserler, atlas ve haritalar, tercümesi istenen eserler, okul müzeleri başta olmak üzere tarih derslerinde kullanılabilecek materyaller, tarih ders kitaplarını inceleyecek kişiler gibi tarihle ilişkili kabul edilebilecek birçok karara rastlamak mümkündür.

Keywords
Talim ve Terbiye Kurulu kararları, tarih ders kitapları, tarih öğretimi.

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of December 2017, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri