Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 NumberEditor
Assoc. Prof. Dr. Kadir ULUSOY

Co-Editor
Assoc. Prof. Dr. Bayram TAY

Mersin  2014

Generic File  | Cover  | Table of contents  |Esra Lüle MERT  
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI YAZMA ÖRNEKLERİNİN ÇÖZÜMLEYİCİ PUANLAMA YÖNERGESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-16
ASSESSMENT OF CREATIVE SCRIPT SAMPLES OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES IN THE CONTEXT OF ANALYTIC SCORING DIRECTIVE

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim COŞKUN , Tahir GÜR, Hülya AYKUTLU  
HAFİF DÜZEY ZİHİN ENGELLİ BİREYLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ VE YORUMLANMASI AMACIYLA METİN SONRASI ÇİZİLEN RESİMLERİN İNCELENMESİ Ss, 17-42
MILD MENTALLY DISABLED INDIVIDUALS READING COMPREHENSION AND INTERPRETATION LEVEL DETERMINATION INVESTIGATION OF THE TEXT POST DRAWN PICTURES

Summary | Abstract | Full Text |

İnci ARAS  
A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE Ss, 43-64
INGEBORG BACHMANN` IN “MALINA” ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN YORUMLANMASI

Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba ÇELİK , Sercan DEMİRGÜNEŞ, Muhammet BAŞTUĞ  
METİN OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK “OKUR DOSTU” METİN DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 65-82
A STUDY OF DEVELOPMENT READER FRIENDLY TEXT ASSESSMENT RUBRIC FOR TEXT CREATING AND EVALUATION

Summary | Abstract | Full Text |

Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN  
GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ Ss, 83-109
SOCIAL STUDIES EDUCATION WITH EIGHT TYPES OF GRAPHIC ORGANIZERS: EFFECT TO ACADEMIC SUCCESS AND ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS

Summary | Abstract | Full Text |

Tarık Tolga GÜMÜŞ  
CAEN’Lİ RALPH’IN GÖZÜNDEN TÜRKLER: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ Ss, 110-123
THE TURKS FROM THE EYES OF RALPH OF CAEN: THE FIRST CRUSADE

Summary | Abstract | Full Text |

Hüsnü Özlü  
İSTİKLAL HARBİ’NDE BURSA’NIN İŞGALİ SÜRECİNDE MUDANYA’NIN BOMBALANMASI Ss, 124-147
SHELLING OF MUDANIA DURING OCCUPATION OF BURSA IN WAR OF INDEPENDENCE

Summary | Abstract | Full Text |

Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER , Yasemin BÜYÜKŞAHİN  
KIRSAL VE KENTSEL BÖLGELERDE YAŞAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞTIKLARI BİYOLOJİK KAVRAMLARA İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 148-166
THE COMPARISON OF LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LIVE IN RURAL AND URBAN AREAS IN WARENESS ON BIOLOGICAL CONCEPTS ENCOUNTER IN THEIR EVERYDAY LIFE

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri