Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CAEN’Lİ RALPH’IN GÖZÜNDEN TÜRKLER: BİRİNCİ HAÇLI SEFERİ
(THE TURKS FROM THE EYES OF RALPH OF CAEN: THE FIRST CRUSADE )

Author : Tarık Tolga GÜMÜŞ    
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 110-123


Summary
Bu çalışma Caen bölgesinden Ralph isimli bir vakanüvisin The Gesta Tancredi isimli eserinin gözünden birinci Haçlı Seferini ve yazarın bakış açısından Türkleri ötekileştirme sürecini incelemektedir. Çalışmanın ilk bölümü Caen’li Ralph’ın kısa hayatını incelemektedir. İkinci bölüm eserde merkezi bir rol oynaması bakımından Caen’in patronu ve Birinci Haçlı Seferindeki komutanı Tancred’in kısa biyografisini içermektedir. Daha sonra eserin Türkleri düşman olarak ötekileştirme ve Haçlı kuvvetlerinin kahramanlık ülküsünün ön plana çıkarılması irdelenmektedir. Ralph eserini yazarken öncelikle patronu Tancred’in ülkesindeki siyasi prestijini arttırmayı hedeflemektedir.

Keywords
Ortaçağ, Birinci Haçlı Seferi, Caen’li Ralph, Tancred, Avrupa’da Türk İmajı

Abstract
This study investigates the First Crusaders’ perceptions of the Turks from the eyes of an eyewithness Ralph of Caen. The study analyses the perspectives of his work: the Gesta Tancredi and how the crusaders underlined the ‘otherness’ of the Turks. The first part of the study briefly explains the life of Ralph of Caen. The second part investigates the brief biography of Tancred as he was central in the work under consideration as well as he was the patron and the commander of Ralph of Caen in the First Crusade. Then this study analyses in what ways the work in question underlines the otherness of the Turks and how the heroic deeds of the crusader forces are showed.
debates on abortion site nyc abortion clinics


Keywords
Medieval Era, First Crusade, Ralph of Caen, Tancred, The Turkish Image of Europe

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri