Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GRAFİK ÖRGÜTLEYİCİLERİNİN SEKİZ TÜRÜ İLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ: AKADEMİK BAŞARI VE BAŞARI YÖNELİMLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmada, Gallavan ve Kottler tarafından sunulan grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının Sosyal Bilgiler dersinde akademik başarı ve başarı yönelimlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmaya 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Erzincan il merkezinde yer alan Salih Erkan İlkokulu altıncı sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırma, deneysel araştırma modellerinden biri olan öntest-sontest kontrol gruplu deneme modeline göre desenlenmiştir. Deney grubu öğrencilerinde işlenen ünite boyunca grafik örgütleyicilerin sekiz türüne yönelik uyarlanan etkinliklerle öğretim yapılmış, kontrol grubunda ise geleneksel yöntem kullanılmıştır. Deneysel işlem altı hafta sürmüştür. Sonuç olarak, Sosyal Bilgiler derslerinde grafik örgütleyicilerinin sekiz türünün kullanımının öğrenenlerin akademik başarılarının ve başarı yönelimlerinin artmasında olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
Başarı yönelimleri, grafik örgütleyiciler, sosyal bilgiler

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri