Quick Access

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A STUDY ON INGEBORG BACHMANN`S “MALINA” FROM A ARCHETYPICAL SYMBOLIC PERSPECTIVE
(INGEBORG BACHMANN` IN “MALINA” ADLI ESERİNİN ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN YORUMLANMASI )

Author : İnci ARAS    
Type :
Printing Year : 5
Number : 14
Page : 43-64


Summary
Bu çalışmada, Ingeborg Bachmann’ın “Malina” adlı eserinde yer alan arketipleri Jungçu bir bakış açısı olan “arketipsel yaklaşım” ile incelemeye çalıştık. Analizimizi arketipsel yaklaşım ekseninde yürütmemizden dolayı, öncelikle Jung’un “Ortak Bilinçdışı” kavramını tanımlamaya çalıştık ve arketipsel yaklaşımın edebiyat eserlerinin yorumlanmasındaki büyük katkısını belirttik. Daha sonra içinde bir kadının ikiye bölünmüş kişiliğinin ele alındığı Bachmann’ın “Malina” adlı eserini detaylı biçimde inceleyerek, eserde yer alan arketipsel sembolleri Jungçu bakış açısından tespit etmeye ve yorumlamaya çalıştık. Bu çalışmanın sonucunda ise kadın kahramanın iç dünyasına yaptığı yolculuğunu ele alan Malina eserinin kolektif bilinçdışının yansımaları olan arketipsel sembollerle örülü olduğu sonucuna ulaştık.

Keywords
Arketip, Jung, Ingeborg Bachmann, Malina

Abstract
In this research, we aimed to examine the archetypes in Ingeborg Bachmann's “Malina” from Jung’s perspective, with the method of “archetypal literary criticism”. As we carried out the analysis in line with archetypal criticism, first we tried to define Jung’s concept “collective unconscious” and also pointed out the contribution of archetypal criticism to interpretation of literary works. Thereinafter, by studying the work “Malina” about the personality of a woman divided into two, we tried to bring the archetypal symbols to light and to interpret them from Jung’s perspective. In consequence of this study, we reached the conclusion that the work “Malina”, reflecting the journey of a female protagonist into her subconscious, is archetypically woven.

Keywords
Archetyp, Jung, Ingeborg Bachmann, Malina

Advanced Search


Announcements

    ORCID NO

    Starting from the month of September 2017, ORCID information will be included  in the articles which will be published in our journal. The authors have to identify their ORCID information in their articles for the articles to be published which are sent to our journal and have gone through a positively reviewer process. You can get ORCID number from https://orcid.org/ address.


    PUBLICATION LANGUAGE

    From the month of January 2020, the articles which will be sent to the journal have to be uploaded to the system in English and Turkish. The articles which do not comply with the format will not be taken under review.Address :Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yenişehir-Mersin
Telephone :0 324 361 00 01 Fax :0 324 361 00 15
Email :avrasyadergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri