RETRO IMPACT OF TRADITIONAL GEOMETRIC PATTERN IN PRODUCT DESIGN: BURSA, GREEN MASQUE SAMPLE

ÜRÜN TASARIMINDA GELENEKSEL GEOMETRİK DESENİN RETRO ETKİSİ: BURSA YEŞİL CAMİİ ÖRNEĞİ

RETRO IMPACT OF TRADITIONAL GEOMETRIC PATTERN IN PRODUCT DESIGN: BURSA, GREEN MASQUE SAMPLE

 
Author : Taner AŞÇI  , İhsan TOKTAŞ  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 332-345
DOI Number: :
Cite : Taner AŞÇI , İhsan TOKTAŞ, (2024). RETRO IMPACT OF TRADITIONAL GEOMETRIC PATTERN IN PRODUCT DESIGN: BURSA, GREEN MASQUE SAMPLE. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 332-345. Doi: 10.35826/ijoess.4433.
    


Summary

Retro design trends that emerged in line with consumer expectations have a special place in terms of being based on experiences among the unlimited options inherent in design. Retro design, which can generally be expressed as the use of elements from the past together with modern design elements, emphasizes the feeling of nostalgia in the product. In addition, retro elements preserve cultural vitality by allowing the reuse of a society's values with modern touches. In this method, which offers flexibility in the production of original and distinctive designs, geometric patterns belonging to cultural and historical values are highlighted. Surface designs that embody an identity in product design are not limited to being a unique touch to the product, but also contribute to the visibility of a culture and history. In this study, it was aimed to use traditional geometric patterns bearing traces of the glorious Anatolian history as a retro design element, and in this context, the geometric patterns on the gate of the Bursa Green Mosque, which is the early Ottoman architecture, were analyzed and their use in the surface designs of industrial products was ensured. For this purpose, the drawing process of the historical pattern on the entrance door of Bursa Green Mosque is shown step by step and the method of obtaining the pattern is revealed in steps. The gained pattern was applied to sample products with online modeling tools, thus the retro effect of geometric patterns on products with modern forms was evaluated. The infinite length of many units coming together and the unlimited freedom provided by different color combinations enable the flexible use of these patterns in industrial products. As a result, it is envisaged that historical geometric patterns can be used in the process of developing original and aesthetic products, thus producing products with high competitiveness and identity. It is evaluated that these products can also be valuable components in keeping Anatolian history and culture alive.Keywords

Product design, Retro design, Geometric patternAbstract

Tüketici beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan retro tasarım yönelimleri, tasarımın doğasında var olan sınırsız seçenekler arasında deneyimleri temel alması açısından özel bir yere sahiptir. Genel manada geçmişe ait unsurların modern tasarım öğeleri ile birlikte kullanımı olarak ifade edilebilecek olan retro tasarım, üründe nostalji hissini vurgulamaktadır. Ayrıca retro öğeler bir topluma ait değerlerin modern dokunuşlarla yeniden kullanımına imkân vererek kültürel canlılığı da korumaktadır. Özgün ve kimlik sahibi tasarımların üretilmesinde esneklik sunan bu yöntemde kültürel ve tarihi değerlere ait geometrik desenler ön plana çıkarılmıştır. Ürün tasarımında bir kimliği barındıran yüzey tasarımları ürüne özgün bir dokunuş olma özelliği ile sınırlı kalmayıp bir kültürün ve tarihin de görünür olmasına katkı sunmaktadır. Bu çalışmada, ihtişamlı Anadolu tarihinden izler taşıyan geleneksel geometrik desenlerin retro tasarım öğesi olarak kullanımı amaçlanmış ve bu kapsamda erken dönem Osmanlı mimarisi olan Bursa Yeşil Camii cümle kapısında yer alan geometrik desenler analiz edilerek endüstriyel ürünlerin yüzey tasarımlarında kullanımı sağlanmıştır. Bu amaçla Bursa Yeşil Camii cümle kapısında yer alan tarihi desenin çizim süreci aşama aşama gösterilmiş ve desenin elde edilme metodu işlem basamakları ile ortaya konulmuştur. Elde edilen desen çevrimiçi modelleme araçları ile örnek ürünlere uygulanmış, bu sayede geometrik desenlerin modern formlara sahip ürünler üzerinde oluşturduğu Retro etkisi değerlendirilmiştir. Birçok birimin bir araya gelerek sonsuza kadar uzaması ve farklı renk kombinasyonlarının sağladığı sınırsız özgürlük bu desenlerin endüstriyel ürünlerde esnek bir şekilde kullanımına imkân sunmaktadır. Sonuçta tarihi geometrik desenlerin özgün ve estetik ürün geliştirme sürecinde kullanılabileceği, bu sayede rekabet gücü yüksek, kimlik sahibi ürünlerin üretilebileceği öngörülmektedir. Bu ürünlerin, aynı zamanda Anadolu tarihi ve kültürünün de canlı tutulabilmesinde kıymetli bileşenler olabileceği değerlendirilmektedir.Keywords

Ürün tasarımı, Retro tasarım, Geometrik desen