A GENERAL OVERVIEW OF THE IMPACT OF ADVERGAMES ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW

OYUN REKLAMLARIN (ADVERGAME) TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİNE GENEL BAKIŞ: DOKÜMAN İNCELEMESİ

A GENERAL OVERVIEW OF THE IMPACT OF ADVERGAMES ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW

 
Author : Sinem Eyice Başev    
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 260-275
DOI Number: :
Cite : Sinem Eyice Başev , (2024). A GENERAL OVERVIEW OF THE IMPACT OF ADVERGAMES ON CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR: A LITERATURE REVIEW. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 260-275. Doi: 10.35826/ijoess.4428.
    


Summary

The rapidly changing nature of technology, the rise of digital games, and the constant evolution in the field of advertising have emphasized the significance of advergames (the fusion of gaming and advertising). This study aims to examine the potential effects of advergames on consumer behavior. The research was conducted through a documentary review method. Existing literature sources were meticulously reviewed to analyze the role of advergames in the advertising industry and their potential effects on consumer interest and purchase behavior. As a result of this review, strong evidence was obtained indicating the significance of advergames on consumer behavior. Advergames, by combining elements of entertainment, advertising, and gaming, generate positive emotions among consumers and stimulate increased interest in products and services. Additionally, the use of advergames was observed to potentially increase consumers' conscious or subconscious desire to purchase products or services. This research highlights the need to consider advergames as a potential factor in advertising strategies and their potential to significantly influence consumer purchase behavior. The role of advergames in the advertising industry is growing, and it is suggested that they may find a more prominent place in future marketing strategies. This study aims to contribute to the understanding of the impact of advergames on consumers and may pave the way for further research in this field.Keywords

Advergames, consumer behavior, consumer purchase intention, literature review.Abstract

Teknolojinin hızla değişen doğası, dijital oyunların yükselişi ve reklamcılık alanındaki sürekli evrim, advergame'lerin (oyun ve reklamın birleşimi) önemini artırmıştır. Bu çalışma, advergame'lerin tüketici davranışları üzerindeki potansiyel etkilerini incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma, dokümantasyon incelemesi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mevcut literatürdeki kaynaklar titizlikle incelenmiş, advergame'lerin reklamcılık dünyasındaki rolü, tüketici ilgisi ve satın alma davranışları üzerindeki potansiyel etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu inceleme sonucunda, advergame'lerin tüketici davranışlarına etkisinin önemli olduğuna dair güçlü bulgular elde edilmiştir. Advergame'ler, eğlence, reklam ve oyun unsurlarını birleştirerek, tüketiciler üzerinde olumlu duygular oluşturmakta ve ürün/hizmetlere karşı artan bir ilgi yaratmaktadır. Ayrıca, advergame kullanımının tüketicilerin bilinçli veya bilinçaltı olarak ürün/hizmet satın alma isteğini artırabileceği gözlemlenmiştir. Bu araştırma, advergame'lerin reklamcılık stratejilerinde potansiyel bir etken olarak kabul edilmesi gerektiğini ve tüketici satın alma davranışları üzerinde önemli bir etki yaratabileceğini vurgulamaktadır. Advergame'lerin reklamcılık dünyasındaki rolünün giderek arttığı ve gelecekteki pazarlama stratejilerinde daha fazla kullanılabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışma, advergame'lerin tüketiciler üzerindeki etkisini anlama çabalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır ve bu alandaki daha fazla araştırmanın yolunu açabilir.Keywords

Advergame, tüketici davranışları, tüketici satın alma isteği, doküman incelemesi