THE IMPACT OF SCHOOL PRINCIPALS' LEADERSHIP ROLES ON EDUCATIONAL OBJECTIVES: AN ANALYSIS OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK ROLLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM HEDEFLERİNE ETKİSİ: KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

THE IMPACT OF SCHOOL PRINCIPALS' LEADERSHIP ROLES ON EDUCATIONAL OBJECTIVES: AN ANALYSIS OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS

 
Author : Coşkun Öner  , Gülcan Öner, Ramazan Oğuz Ercan, Kadir Üce  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 244-259
DOI Number: :
Cite : Coşkun Öner , Gülcan Öner, Ramazan Oğuz Ercan, Kadir Üce, (2024). THE IMPACT OF SCHOOL PRINCIPALS' LEADERSHIP ROLES ON EDUCATIONAL OBJECTIVES: AN ANALYSIS OF PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 244-259. Doi: 10.35826/ijoess.4420.
    


Summary

This study focuses on the critical role that school principals play in achieving educational objectives. The research highlights the necessity for school administrators to adopt various leadership styles to meet both institutional and individual needs. These leadership approaches have the potential to shape the overall atmosphere of the school and enhance the motivation and performance of teachers and students. The study draws attention to the personal and psychological characteristics of school principals, particularly the sense of loneliness they encounter in both their professional and private lives. This sense of loneliness is discussed in terms of how it can affect school principals' leadership activities, leading to issues in school communication and relationships, failure to fulfill responsibilities, and even weakening of leadership skills. The research thoroughly examines how the psychological states and leadership styles of school principals impact school management and the quality of education. It emphasizes the importance of supporting the psychological well-being of school principals to maximize positive effects on teachers and students and minimize potential negative impacts. In this context, the development of support systems and professional development programs for school principals is suggested. The research underscores the necessity for school principals to adapt their leadership styles to accommodate both the general characteristics of the school and the individual needs of teachers and students. The personal and psychological traits of school principals, especially the loneliness experienced in both work and personal life, are major topics of discussion. This loneliness can lead to problems in school communication and relationships, an inability to fulfill responsibilities, and a negative impact on leadership skills. The study also explores how the psychological states of school principals affect their leadership and management skills. It concludes that providing both personal and professional support is vital for school principals to exhibit effective leadership in achieving educational goals. This support is thought to enable them to meet their individual needs and enhance the overall success of the school.Keywords

School principals, educational leadership, leadership styles, educational objectivesAbstract

Bu çalışma, okul müdürlerinin eğitim-öğretim hedeflerine ulaşmada nasıl kritik bir rol oynadığını incelemektedir. Araştırma, okul müdürlerinin, farklı liderlik stilleri kullanarak hem okulun genel özelliklerine hem de öğretmenlerin ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Okul müdürlerinin kişisel ve psikolojik özellikleri, özellikle iş ve özel yaşamda yaşadıkları yalnızlık hissi, üzerinde durulan başlıca konulardandır. Bu yalnızlık duygusunun, okul içi iletişim ve ilişkilerde yaşanan sorunlara, sorumlulukların yerine getirilememesine ve liderlik becerilerinin olumsuz etkilenmesine yol açabileceği ele alınmaktadır. Araştırma, okul müdürlerinin liderlik ve yöneticilik becerilerinin psikolojik durumlarından nasıl etkilendiğini de inceler.Keywords

Okul müdürleri, eğitim liderliği, liderlik stilleri, eğitim-öğretim hedefleri, kişisel özellikler