CONSUMERS' INTENTION TO USE MOBILE BANKING APPLICATIONS AS A MARKETING TOOL, AN INTEGRATED TPB AND TAM MODEL

TÜKETİCİLERİN BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK MOBİL BANKACILIK UYGULAMALARINI KULLANMA NİYETİ, ENTEGRE BİR TPB VE TAM MODELİ

CONSUMERS' INTENTION TO USE MOBILE BANKING APPLICATIONS AS A MARKETING TOOL, AN INTEGRATED TPB AND TAM MODEL

 
Author : İlknur AYAR  , İsmail YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2024
Number : 55
Page : 123-140
DOI Number: :
Cite : İlknur AYAR , İsmail YILDIRIM, (2024). CONSUMERS' INTENTION TO USE MOBILE BANKING APPLICATIONS AS A MARKETING TOOL, AN INTEGRATED TPB AND TAM MODEL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 55, p. 123-140. Doi: 10.35826/ijoess.4415.
    


Summary

Electronic commerce (e-commerce) has a significant impact on the global business environment. Mobile banking has emerged as a vital distribution channel and there is extensive research into its adoption. Mobile banking has rightly gained popularity in recent years. This is because with the increasing use of smartphones and other mobile devices, mobile banking offers people a practical way to deal with their money. Mobile banking users can access their accounts anytime and anywhere. In this study, the Theory of Planned Behaviour (TPB) and Technology Acceptance Model (TAM) are integrated with Trust Propensity to identify the factors affecting bank customers' intention to use mobile banking applications. The study was conducted with 393 participants through simple random sampling using an online survey. In order to motivate customers to use mobile banking services, banks need to know the drivers of customers' intentions to use mobile banking. The results of this study also revealed the changes in consumer behaviour towards mobile banking applications caused by changing consumption habits during the pandemic period. The study provides practitioners with information on the drivers of banking customers' intention to use mobile banking applications. The research results provide important insights into the key characteristics of m-banking that can help banks and application providers to improve their mobile banking products. The primary significance of this research for the banking sector is that banks ought to prioritise M-banking practices and highlight their benefits in their marketing campaigns. To summarise based on the research results, as m-banking becomes more widespread, banks should ensure that their applications are accessible, user-friendly and secure for all customers. They can create short training videos to show their customers how to get started with online banking and how to perform basic functions. Banks can promote m-banking application by creating informative posts and advertisements that showcase its capabilities and benefits.Keywords

Mobile banking, intention, TPB, TAM, trust tendencyAbstract

Elektronik ticaret (e-ticaret) küresel iş ortamı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mobil bankacılık hayati bir dağıtım kanalı olarak ortaya çıkmıştır ve benimsenmesine yönelik kapsamlı araştırmalar mevcuttur. Mobil bankacılık son yıllarda haklı olarak popülerlik kazanmıştır. Çünkü akıllı telefonların ve diğer mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte, mobil bankacılık insanlara paralarıyla ilgilenmeleri için pratik bir yol sunmaktadır. Mobil bankacılık kullanıcıları hesaplarına istedikleri zaman ve istedikleri yerden erişebilmektedir. Bu çalışmada, banka müşterilerinin mobil bankacılık uygulamalarını kullanma niyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek için Planlı Davranış Teorisi (TPB) ve Teknoloji Kabul Modeli (TAM) Güven Eğilimi ile entegre edilmiştir. Çalışma, çevrimiçi bir anket kullanılarak basit rastgele örnekleme yoluyla 393 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Müşterileri mobil bankacılık hizmetlerini kullanmaya motive etmek için bankaların, müşterilerin mobil bankacılığı kullanma niyetlerinin itici güçlerini bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, pandemi döneminde değişen tüketim alışkanlıklarının mobil bankacılık uygulamalarına yönelik tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikleri de ortaya koymuştur. Çalışma, uygulayıcılara bankacılık müşterilerinin mobil bankacılık uygulamalarını kullanma niyetinin itici güçleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Araştırma sonuçları bankaların ve uygulama sağlayıcılarının mobil bankacılık ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek M-bankacılığın temel özelliklerine ilişkin önemli içgörüler sağlamaktadır. Bu araştırmanın bankacılık sektörü için birincil önemi, bankaların mobil bankacılık uygulamalarını geliştirmeye öncelik vermeleri ve pazarlama kampanyalarında bu uygulamaların faydalarını vurgulamaları gerektiğidir. Araştırma sonuçlarına dayanarak özetlemek gerekirse, bankalar, mobil bankacılık yaygınlaştıkça mobil bankacılık uygulamalarının tüm müşteriler için erişilebilir, kullanıcı dostu ve güvenli olduğundan emin olmalıdırlar. Müşterilerine çevrimiçi bankacılığa nasıl başlayacaklarını, temel işlevleri nasıl yerine getireceklerini göstermek için kısa eğitim videoları oluşturabilirler. Bankalar, mobil bankacılık uygulamalarının yeteneklerini ve faydalarını sergileyen bilgilendirici gönderiler ve reklamlar oluşturarak uygulamalarını tanıtabilirler.Keywords

Mobil bankacılık, niyet, TPB, TAM, güven eğilimi