SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ

SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ

SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ

 
Author : Evren ATIŞ    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1360-1376
DOI Number: :
Cite : Evren ATIŞ , (2023). SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1360-1376. Doi: 10.35826/ijoess.4409.
    


Summary

In the globalizing world as a result of industrialization and technological developments, people have started to generate common living spaces for themselves in various geographical locations suitable for settlement. As the social interaction of people have augmented in the settlements established to have easier access, in addition to nutrition, to some basic needs such as health, security, education, transportation, social and cultural life, some problems have started to emerge. In these settlements, which are the common inhabitation of today's world, human beings in the course of time have become more socially interactive with each other, unplanned urbanization, unqualified migration from rural to city, unemployment, and irregularities in transportation have become the main geographical factors that have generated crime. Geography, which is one of the important branches of science that conducts many researches on the concept of crime, deals with the spatial and temporal distribution of crime and examines the other factors that lead to crime. In fact, it is significant to identify the clusters that emerge by identifying the educational, social, age, gender, etc. characteristics of people involved in crime and offer numerous solution suggestions. In the relevant literature, the geography studies that have focused on the spatial and temporal distribution of crime are distinctive. It is crucially significant to take into consideration the nature of the population and to analyze the relationship between the level of education, age range, gender and socio-economic characteristics and the tendency to commit crimes. This study is significant as there are very few studies in Turkey dealing with this issue from this perspective.Keywords

Crime geography, Kars (Kağızman), crime-demography relationshipAbstract

Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler sonucu küreselleşen dünyada insanlar yerleşmeye uygun çeşitli coğrafi mekânlarda kendilerine ortak yaşam alanları oluşturmaya başladı. Sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım, sosyal ve kültürel hayat yanı sıra beslenme gibi bazı temel ihtiyaçlara daha kolay erişebilmek için kurulan yerleşim yerlerinde insanların sosyal etkileşimi artması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Günümüz dünyasının ortak evi olan bu yerleşim birimlerinde zamanla insanoğlu daha çok birbiri ile sosyal etkileşime girmesi, çarpık kentleşme, kırdan şehre olan niteliksiz göçler, işsizlik, ulaşımdaki düzensizlikler başta olmak üzere suça kaynaklık eden başlıca coğrafi faktörlerden olmuştur. Suç kavramı üzerine araştırma yapan bilim dallarından biri olan coğrafya; suçun mekânsal ve zamansal dağılışı ile ilgilendiği kadar suça kaynaklık eden başka faktörleri de irdeler. Nitekim suça karışan insanların eğitim, sosyal, yaş, cinsiyet v.b özelliklerin de tespit edilerek ortaya çıkan kümelenmeleri tespit edip çeşitli çözüm önerileri sunmak önemlidir. Alanyazında daha çok suçun mekânsal ve zamansal dağılışı üzerine yoğunlaşan coğrafya çalışmaları öne çıkmaktadır. Nüfusun niteliğinin de göz önünde tutulup hangi eğitim seviyesinde, yaş aralığı, cinsiyet ve sosyo-ekonomik özellikler ile suça meyil arasındaki ilişkinin de incelenip dağılışının yapılması bir hayli önemlidir. Türkiye de bu bakış açısıyla yazılmış çok az sayıda çalışma olması bakımından bu araştırma önemlidir.Keywords

Suç coğrafyası, Kars (Kağızman), suç demografya ilişkisi