INVESTIGATION OF FAMILY TOURISM EXPERIENCES THROUGH THE DRAWINGS OF SCHOOL-AGE CHILDREN

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLERLE AİLE TURİZMİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF FAMILY TOURISM EXPERIENCES THROUGH THE DRAWINGS OF SCHOOL-AGE CHILDREN

 
Author : Seray Gülertekin Genç  , Dilek GİNİGEN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1587-1602
DOI Number: :
Cite : Seray Gülertekin Genç , Dilek GİNİGEN, (2023). INVESTIGATION OF FAMILY TOURISM EXPERIENCES THROUGH THE DRAWINGS OF SCHOOL-AGE CHILDREN. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1587-1602. Doi: 10.35826/ijoess.3381.
    


Summary

Children and families constitute the closest and most important emotional bond within society. Holiday experiences with families contribute to children’s physical and emotional development and social and emotional intelligence. This study aims to reveal the views of children in Turkey on the family tourism experience. At the same time, this study tries to show which activities children enjoy most during tourism experiences with their families as children. The study was conducted face-to-face using the qualitative research method. Interviews with 14 students aged 11-12 about family holidays and their experiences with the drawing technique were investigated. With the drawing technique, children tried to reflect on their experiences on holiday with their imagination and creativity. At the same time, the ideas that were not attempted to be revealed through the drawing technique were expanded with semi-structured interview questions. The data was collected in a classroom environment in June 2021. When the results are examined, it is revealed that these experiences are generally carried out with the nuclear family. Children also emphasize the unity of the family and the variety of physical activities in their holiday experiences. Animals, nature, and sea views are among the attractions that children highlight during their holiday experiences. Apart from this, the work seen and the meals eaten are also seen as necessary in the holiday experience by children. This study, conducted with children who are the tourists of today and the future, contains essential tips for tourism marketing regarding family tourism in Turkey. This study is one of the few studies that touch on the family tourism experience with the drawing technique in Turkey. Some theoretical and practical suggestions have been presented to expand the family tourism market, to see what activities children enjoy and how these activities are evaluated in terms of the sector. The study was conducted specifically in Gemlik and has some limitations.Keywords

Family Tourism, Tourism Experience, School Age, Photo-Elicitation InterviewsAbstract

Çocuklar ve aileler, toplum içerisindeki birbirine en yakın ve en önemli duygusal bağı oluşturmaktadır. Ailelerle birlikte yaşanılan tatil deneyimi çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine sosyal ve duygusal zekalarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çocukların aile turizmi deneyimindeki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda bu çalışma, çocukken ailelerle birlikte yaşanılan turizm deneyimlerinde çocukların en çok hangi aktivitelerden hoşlandıklarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 11-12 yaşlarındaki 14 öğrenci ile aile tatili hakkında görüşmeler ve resim çizme tekniği ile elde ettikleri deneyimler araştırılmıştır. Resim çizme tekniği ile çocukların tatilde yaşadıkları deneyimleri hayal güçleri ve yaratıcıkları ile yansıtması sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile resim çizme tekniğinde vasıtasıyla ortaya koymaya çalışmadıkları düşünceler genişletilmiştir. Veriler, Haziran 2021 yılında sınıf ortamında toplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, bu deneyimlerin genellikle çekirdek aileyle gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çocuklar, tatil deneyimlerinde ailenin birliği ve fiziksel aktivitelerin çeşitliliğini vurgulamaktadırlar. Hayvanlar, doğa ve deniz manzarası da çocukların tatil deneyiminde vurgu yaptıkları çekicilikler arasındadır. Bunun dışında görülen yapıtlar ve yenilen yemekler de çocuklar tarafından tatil deneyimindeki önemli görülmektedir. Günümüz ve geleceğin turistleri olan çocuklarla yapılan bu çalışma, Türkiye’de aile turizmi konusunda turizm pazarlaması için önemli ipuçları içermektedir. Bu çalışma, Türkiye’de resim çizme tekniği ile aile turizm deneyimine değinen az sayıdaki çalışmalardan biridir. Aile turizm pazarının genişletilmesi, çocukların hangi aktivitelerden hoşlandıkları ve bu aktivitelerin sektör açısından nasıl değerlendirildiğini görmek açısından birtakım teorik ve pratik öneriler sunulmuştur. Çalışma, Gemlik özelinde yapılmıştır ve bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.Keywords

Aile Turizmi, Turizm Deneyimi, Okul Çağı, Resim Çizme Görüşmeleri