YÜZÜCÜLER (THE SWIMMERS) FİLMİ ÜZERİNDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLİĞİ OKUMAK

READING IRREGULAR IMMIGRATION THROUGH THE MOVIE SWIMMERS

YÜZÜCÜLER (THE SWIMMERS) FİLMİ ÜZERİNDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLİĞİ OKUMAK

 
Author : Gaye Gökalp Yılmaz  , Bengisu Hilal BUYURAN  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 54
Page : 1436-1452
DOI Number: :
Cite : Gaye Gökalp Yılmaz , Bengisu Hilal BUYURAN, (2023). YÜZÜCÜLER (THE SWIMMERS) FİLMİ ÜZERİNDEN DÜZENSİZ GÖÇMENLİĞİ OKUMAK. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 54, p. 1436-1452. Doi: 10.35826/ijoess.3369.
    


Summary

Migration movements, which started in the mid-1980s and continued as asylum seekers and refugees until 2001, later became irregular and led to the emergence of irregular migration. Reflections of migration movements are cultural, political, economic, etc. comes to the fore with its dimensions. Apart from the reasons that cause migration, it also creates various effects on source, transit and destination countries. Migration waves towards destination or transit countries occur, especially with irregular and unregistered migrations. Various sources act as intermediaries in the formation of these migration waves. In this context, it is seen that migration has turned into a business and the irregular migration industry has become an important part of migration. Migration mobility is a social phenomenon that is frequently mentioned in various literatures and in the film/series industry. In this context, in this study, the movie "The Swimmers", which is an example of the cinema reflection of the Syrian civil war, which started in 2011 and caused intense irregular migration in the following years, will be examined. In this review, the reasons why people turn to migration, their experiences and difficult struggles during the migration process will be included, and the concepts of migration and migration will be discussed through the images in the film. As stated in the movie, in the process of human trafficking and irregular migration, illegal border violations and smugglers and collaborators who act as intermediaries in this violation are involved. Therefore, migration, especially on an international scale, expands its networks through illegal immigration and globalization, and it is noteworthy that these concepts are frequently discussed in the film. It can be seen that Turkey's migration mobility, rather than being more outward-oriented, is now turning into a country that receives immigrants, and that the wide border and political reasons in neighboring countries are effective. Turkey, which is seen as a transit country both within the country and internationally, has also become a country where irregular migration and human trafficking are intensely experienced. Irregular migration cannot be prevented due to the inadequacy of the measures taken. For this reason, in this study, the phenomenon of migration, which we encounter in different ways in every period, and the transformation of migration into an industry through irregular migration, which is one of the types of migration, and migrations in transit as settlements, migration trade and the movie will be analyzed through the film;  "The Swimmers", which is about migration.Keywords

Immigration, Irregular migration, Immigrant NetworksAbstract

 1980’lerin ortalarında başlayan ve 2001’li yıllara kadar da sığınmacı, mülteci olarak devam eden göç hareketleri daha sonrasında düzensiz bir hale gelerek düzensiz göçün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Göç hareketlerinin yansımaları kültürel, siyasi, ekonomik vb. boyutlarla gündeme gelmektedir. Göçe neden olan sebepler haricinde kaynak, transit ve hedef ülkeler üzerinde de çeşitli etkiler yaratmaktadır. Özellikle düzensiz ve kayıt dışı niteliği olan göçlerle birlikte hedef ya da transit ülkelere yönelik göç dalgaları oluşmaktadır. Bu göç dalgalarının oluşmasında da çeşitli kaynaklar aracı konumunda yer almaktadır. Bu bağlamda, göçün bir ticaret haline dönüşmesi ve düzensiz göç endüstrisinin göçün önemli bir parçası haline geldiği görülmektedir. Göç hareketliliği çeşitli yazınlar ve film/dizi sektöründe sıklıkla yer almakta olan bir sosyal olgudur. Bu bağlamda bu çalışmada,2011 yılında başlayan ve ilerleyen yıllarda yoğun düzensiz göçe sebep olan Suriye iç savaşının sinemaya yansımasının bir örneği olan “Yüzücüler (The Swimmers)” filmi incelenecektir. Bu inceleme ile aslında insanların göçe neden yöneldikleri ve göç sürecindeki deneyimleri ve zorlu mücadelelerine yer verilecek ve filmde yer alan imgeler üzerinden göç ve göçmenliğe ilişkin kavramlar tartışılacaktır. Filmde de yer aldığı gibi, insan kaçakçılığı ve düzensiz göç sürecinde, sınırların yasal olmayan şekilde ihlal edilmesi ve bu ihlal noktasında aracı olan kaçakçılar ve işbirlikçiler yer almaktadır. Dolayısıyla, özellikle uluslararası boyutta olan göçler de kaçak göçmenlik ve küreselleşme ile de ağlarını genişletmektedir ve filmde de bu kavramların sıkça işlendiği dikkat çekmektedir. Türkiye’nin göç hareketliliğinin daha çok dışa dönük olmasından ziyade artık göç alan bir ülkeye dönüşmesi ile aslında sınır genişliği ve komşu ülkelerinde olan siyasi, politik sebeplerin etkili olduğu görülmektedir. Hem ülke içinde hem de uluslararasına bir transit olarak geçiş ülkesi görülen Türkiye düzensiz göç ve insan ticaretinin de yoğun yaşanıldığı bir ülke olmuştur.  Alınan önlemlerin yetersiz kalması nedeniyle düzensiz göçünde önüne geçilememektedir. Bu nedenle, bu çalışmada her dönemde farklı bir şekilde karşımıza çıkan göç olgusuna ve göçün türlerinden biri olan düzensiz göç ve yerleşim yeri olarak transit olan göçler üzerinden göçün bir endüstriye dönüşmesine, göç ticaretine ve bu doğrultuda göçü konu alan “ Yüzücüler (The Swimmers)” filmi üzerinden bir okuma gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.Keywords

Göç, düzensiz göç, Göçmen Ağları