THE EFFECT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON FINANCIAL STABILITY: TIME SERIES ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ FİNANSAL İSTIKRAR ÜZERİNDEKI ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

THE EFFECT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON FINANCIAL STABILITY: TIME SERIES ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS

 
Author : Canan SANCAR  , Beyhan KILINÇER, Esra CAN, Yusuf Ekrem AKBAŞ  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 104-117
DOI Number: :
Cite : Canan SANCAR , Beyhan KILINÇER, Esra CAN, Yusuf Ekrem AKBAŞ, (2023). THE EFFECT OF CENTRAL BANK INDEPENDENCE ON FINANCIAL STABILITY: TIME SERIES ANALYSIS WITH MULTIPLE STRUCTURAL BREAKS . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 104-117. Doi: 10.35826/ijoess.3240.
    


Summary

Although price stability has been ensured in recent years, economic crises have brought to the agenda that it is not sufficient to only ensure price stability to prevent economic crises. Therefore, the importance of financial stability in predicting economic crises has increased recently. In line with this development, financial stability was analyzed instead of price stability in the study. In this direction, the aim of the study is to analyze the effects of central bank independence, current account balance, international reserves, exchange rate, and total loans on financial stability in Turkey between 1990-2021. The index developed by Jacome-Vasquez (2008), representing the independence of the Central Bank, was used. Tobin Q value was used to represent financial stability. Linear time series methods that take into account structural breakage were used for the analysis. As a result of the analysis, it was concluded that the central bank's independence and the international reserves have a positive effect on Tobin Q value and consequently financial stability, and the balance of total loans and current transactions has a negative impact on financial stability. These results show that the central bank cannot ensure financial stability by targeting price stability only and that it should also focus on intermediate targets such as credit growth and current account deficit without compromising price stability in order to achieve financial stability.Keywords

Central bank independence, financial stability, Jacobe-Vazquez index, Tobin-Q value.Abstract

Son yıllarda, fiyat istikrarı sağlanmasına rağmen ekonomik krizlerin yaşanması ekonomik krizleri önlemede sadece fiyat istikrarını sağlamanın yeterli olmadığını gündeme getirmiştir. Bu nedenle, son zamanlarda ekonomik krizleri öngörmede finansal istikrarı önemi artmıştır. Bu gelişme doğrultusunda çalışmada fiyat istikrarı yerine finansal istikrar analiz edilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’de 1990-2021 yılları arasında merkez bankası bağımsızlığı, cari işlemler dengesi, uluslararası rezervler, döviz kuru ve toplam kredilerin finansal istikrar üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Merkez bankası bağımsızlığını temsilen Jacome-Vasquez (2008) tarafından geliştirlen endeks kullanılmıştır. Finansal istikrarı temsilen ise Tobin Q değeri kullanılmıştır. Analiz için yapısal kırılmayı dikkate alan doğrusal zaman serisi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda, merkez bankası bağımsızlığının ve uluslararası rezervlerin Tobin Q değeri ve buna bağlı olarak finansal istikrar üzerinde olumlu bir etkisi olduğu, toplam krediler ve cari işlemler dengesinin ise finansal istikrar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, merkez bankasının sadece fiyat istikrarını hedefleyerek finansal istikrarı sağlayamayacağını ve finansal istikrarı sağlayabilmek için fiyat istikrarından taviz vermeden kredi büyümesi, cari açık gibi ara hedeflere de yönelmesi gerektiğini göstermektedir.Keywords

Merkez bankası bağımsızlığı, finansal istikrar, Jacobe-Vasquez endeksi, Tobin-Q değeri.