THE ROLE OF MENTAL PRACTICE AND TECHNOLOGY IN TRADITIONAL VIOLIN TEACHING AND LEARNING

KEMAN PERFORMANSI NASIL ÖĞRETILIR VE ÖĞRENILIR: TEKNOLOJININ YÜKSELIŞI VE KEMAN PEDAGOJISINDEKI YERI

THE ROLE OF MENTAL PRACTICE AND TECHNOLOGY IN TRADITIONAL VIOLIN TEACHING AND LEARNING

 
Author : Uğur ÇİT    
Type :
Printing Year : 2023
Number : 51
Page : 349-364
DOI Number: :
Cite : Uğur ÇİT , (2023). THE ROLE OF MENTAL PRACTICE AND TECHNOLOGY IN TRADITIONAL VIOLIN TEACHING AND LEARNING. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 51, p. 349-364. Doi: 10.35826/ijoess.3238.
    


Summary

Music is a creative art that requires spontaneous emotional expression. This art necessitates proficiency with musical instruments, such as the violin. Despite the fact that the approaches for advancing the skill of violin playing are generally recognized, new teaching methods have emerged as a result of the Internet and technological breakthroughs. Based on this context, this study aims at examining how the advances on the Internet and technology are affecting violin education and learning, and accordingly, the effects of YouTube, an online Web 2.0 tool, and Suzuki and Zhang's audio and online video teaching methods on violin education. Document analysis, a qualitative research method, was used in the research methodology. As the working document of the research, the teaching techniques of violin instructors who use the traditional approach method for the applicability of new learning approaches in violin education were analyzed, and their individual teaching experiences were discussed. The results of these experiences show that there is a consensus regarding the significance of mental practice in developing mind-body coordination during the initial stages of learning to play the violin. The research findings demonstrate that the online method, one of Suzuki and Zhang's technological approaches, lags behind the traditional approach method. It was found that technological approaches, in particular, are insufficient in meeting the needs of students in violin education and in guiding the learning development of their mental practices. However, YouTube has also been deemed significant because it allows students to view masterclasses and performances by renowned musicians and orchestras.Keywords

Vionlin, violin performance, technology.Abstract

Müzik, bireylerin duygularını ifade etmelerini ve kendiliğinden davranmalarını sağlayan yaratıcı bir sanattır. Bu beceride yetkin olmak için keman gibi müzik aletlerini çalabiliyor olmanız gerekir. Keman çalmayı öğretmek için geleneksel teknikler kullanılmıştır, ancak teknoloji ve internet öğretmek için yeni olanaklar getirmiştir. Bu tez, keman öğretimi ve çalışmasına yönelik çeşitli yaklaşımların etkililiğini incelemektedir. Bu araştırma, ilk etapta YouTube'un bir çevrimiçi öğrenme platformu olarak nasıl çalıştığını incelemektedir. Makale daha sonra Suzuki ve Zhang'ın ses ve çevrimiçi video kullanarak nasıl talimat verdiğini inceliyor. Bu yeni öğrenme yöntemlerinin etkililiğini belirlemek için geleneksel keman pedagojisi ustalarının nasıl eğitim verdiklerini araştırmak çok önemliydi. Hepsi, kendi öğretim deneyimlerini felsefelerini geliştirmek için kullandıklarında, zihinsel uygulamanın zihin ve bedeni uyumlu hale getirmek için çok önemli olduğu konusunda hemfikirdi. Hem amatör hem de profesyonel spor eğitimi araştırmalarına göre zihinsel hazırlık ile atletik performans arasında yüksek bir ilişki vardır. Genel olarak, tezin sonuçları, Suzuki ve Zhang'ın çevrimiçi tekniğinin, kullandıkları teknoloji nedeniyle geleneksel yöntemin tüm gereksinimlerini karşılamayabileceğini göstermektedir. Özellikle teknoloji kullanarak öğretim, her öğrencinin talebini karşılayamaz ve öğrencilerin zihinsel uygulama geliştirmelerine veya bağımsız öğrenmelerine yardımcı olamaz. YouTube, öğrencilere ünlü sanatçı ve toplulukların seminerlerine ve konserlerine erişim sağlar.Keywords

Vionlin, keman performansı, teknoloji.