INVESTIGATION OF DROWNING EVENTS IN ANTALYA IN 2014-2015

ANTALYA’DA 2014-2015 YILLARINDA MEYDANA GELEN SUDA BOĞULMA OLAYLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF DROWNING EVENTS IN ANTALYA IN 2014-2015

 
Author : Gürdoğan DOĞRUL  , Murat ALKAN  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 49
Page : 1033-1041
DOI Number: :
Cite : Gürdoğan DOĞRUL , Murat ALKAN, (2022). INVESTIGATION OF DROWNING EVENTS IN ANTALYA IN 2014-2015 . International Journal Of Eurasia Social Sciences, 49, p. 1033-1041. Doi: 10.35826/ijoess.3174.
    


Summary

Drowning in water is described to be obstructed the respiration with the result until a liquid area congest the mouth and ear and it goes to alveoli of lung as passing through the respiration ways. Although drowning is often preventable, it is the accidental deaths. According to the World Health Organization; 388,000 drowned worldwide per year. In Turkey average of 1000 people die by drowning. Drowning in water is the second cause of death after traffic accident within unnatural deaths. Drowning rates in water are more frequent in populated areas, in places with sea, lake or river. Deaths due to drowning affect all age groups and are usually seen in the young population, especially under the age of 30 years. In addition, men and children are at the forefront of drowning statistics. In the event of drowning in the water, the origin is frequently accidents and suicide related deaths occur in the second place. Accidental child drowning is usually caused by the fact that children are not under adult supervision. In this study; the 152 drowning event in water in Antalya province of Turkey between 2014-2015 have analysed retrospectively. In order to analyze numerical data in the research, it was analyzed with association rules, which is one of the data mining methods. Association rules are frequently used in the analysis of large numbers of data. Cases; Drowning incidents have been analysed in terms of gender, age, nationality, month, day of the week, drowning environment and suggestions were made to reduce the cases of drowning.Keywords

Drowning in water; autopsy; prevention of accidentsAbstract

Suda boğulma; sıvı bir ortamın ağız ve burnu tıkaması, solunum yollarından geçerek akciğer alveollerine kadar gitmesi sonucu solunumun engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. Suda boğulmalar genellikle önlenebilir olmasına rağmen kaza sonucu ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; dünya çapında yılda 388,000 boğularak ölüm meydana gelmektedir. Türkiye’de ise ortalama 1000 kişi boğularak ölmektedir. Suda boğulma, doğal olmayan ölümler arasında trafik kazasından sonra ikinci ölüm nedenidir. Suda boğulma oranları nüfusun yoğun olduğu, deniz, göl veya nehir bulunan yerlerde daha sık gözlenmektedir. Suda boğulmaya bağlı ölümler tüm yaş gruplarını etkilemekle birlikte, genellikle genç nüfusta ve özellikle 30 yaş altında görülmektedir. Ayrıca erkekler ve çocuklar boğulma istatistiklerinde ön sıralarda yer almaktadır. Suda boğulma olgularında orijin sıklıkla kaza olup, intihar orijinli ölümler ikinci sıradadır. Kazayla meydana gelen çocuk boğulmaları genellikle çocukların erişkin gözetiminde olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada; Antalya’da 2014-2015 yılları arasında meydana gelen 152 suda boğulma olayı retrospektif olarak incelenmiştir. Araştırmada sayısal verileri analiz etmek için, veri madenciliği yöntemlerinden biri olan birliktelik kuralları ile analiz edilmiştir. Birliktelik kuralları, çok sayıdaki verilerin analizinde sıklıkla kullanılmaktadır. Olgular; cinsiyet, yaş, uyruk, ay, haftanın günü, boğulma ortamı ve durumu açısından değerlendirilmiş ve boğulma vakalarının azaltılması için öneriler geliştirilmiştir.Keywords

Suda boğulma, Otopsi, Kazaların önlenmesi