WILL RUSSIA BE A THREAT TO CHINA? SINO-RUSSIAN ENERGY RELATIONS VIA ENERGY WEAPON MODEL

WILL RUSSIA BE A THREAT TO CHINA? SINO-RUSSIAN ENERGY RELATIONS VIA ENERGY WEAPON MODEL

WILL RUSSIA BE A THREAT TO CHINA? SINO-RUSSIAN ENERGY RELATIONS VIA ENERGY WEAPON MODEL

 
Author : Anıl Çağlar ERKAN  , Ahmet ATEŞ  
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 431-445
DOI Number: :
Cite : Anıl Çağlar ERKAN , Ahmet ATEŞ, (10). WILL RUSSIA BE A THREAT TO CHINA? SINO-RUSSIAN ENERGY RELATIONS VIA ENERGY WEAPON MODEL. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 431-445. Doi: 10.35826/ijoess.2499.
    


Summary
Beijing is one of the most prominent actors in international system regarding international economy. Several statistics, reports and academic studies are significant evidences for understanding the importance of People’s Republic of China (China). Recent literature shows that there are many factors that affect the development of China. The stages and the results of this rising are important for the study together with the factors. Growing energy consumption might be one of the results and a factor related to the rise of China. However, growing energy consumption could also be a reason of many problems. Inadequate energy sources are one of the most important triggers of this problem since it forces states to supply the shortage of energy resources through importation which is the case for China as well. As literature points, China provides a significant part of its energy needs through imports. Therefore, it can be argued that Sino-Russian relations may led to significant energy security problems for China since it is not a self-sufficient country regarding energy resources. Russian Federation (Russia)'s energy-based policy implementations in the past are important evidence for this possibility. We disagree with this argument in the context of natural gas. We argue that, in terms of energy security, Russia will not be a full threat to China in the near future because of at least two reasons: Chinese-Russian mutual energy agreements and China’s multidimensional energy policy understanding.

Keywords
China, Energy Security, Energy Policy, Russia, Rising Power.

Abstract
Pekin, uluslararası ekonomi bağlamında uluslararası sistemde öne çıkan aktörlerden birisidir. Bazı istatistikler, raporlar ve akademik çalışmalar Çin Halk Cumhuriyeti'nin (Çin) niteliğini anlamak için önemli kanıtlardandır. Son literatür çalışmaları Çin'in gelişimini etkileyen birçok faktörün olduğunu göstermektedir. Bu yükselişin aşamaları ve sonuçları, faktörlerle birlikte çalışma için önemlidir. Artan enerji tüketimi ifade edilen sonuçlardan birisi olmakla birlikte aynı zamanda Çin'in yükselişiyle ilgili de bir faktör olabilir. Bununla birlikte, artan enerji tüketimi de birçok sorunun nedeni olabilir. Enerji kaynaklarının yetersizliği ve ihtiyacın ithalat yoluyla tedariği Çin için de geçerli olan bu sorunun en önemli tetikleyicilerinden biridir. Literatürün de işaret ettiği gibi, Çin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla sağlamaktadır. Bu nedenle, Çin-Rusya ilişkilerinin, enerji kaynakları konusunda kendi kendine yeterli bir ülke olmaması dolayısıyla Çin için önemli enerji güvenliği sorunlarına yol açabileceği söylenebilir. Rusya Federasyonu (Rusya)' nın geçmişte enerji bazlı politika uygulamaları bu ihtimal için önemli bir kanıttır. Fakat bizler doğal gaz bağlamında bu tartışmaya katılmıyoruz. Enerji güvenliği açısından, Rusya'nın yakın gelecekte Çin'e en az iki nedenden ötürü tam bir tehdit olmayacağını savunuyoruz: Çin-Rus karşılıklı enerji anlaşmaları ve Çin'in çok boyutlu enerji politikası anlayışı.

Keywords
Çin, Enerji Güvenliği, Enerji Politikası, Rusya, Yükselen Güç.