INSTRUMENT CLASSIFICATION ACCORDING TO RAW MATERIALS: EXAMPLIFICATION ON WIND INSTRUMENTS

HAM MADDELERİNE GÖRE ÇALGI SINIFLANDIRMASI: NEFESLİ ÇALGILAR ÖRNEĞİ

INSTRUMENT CLASSIFICATION ACCORDING TO RAW MATERIALS: EXAMPLIFICATION ON WIND INSTRUMENTS

 
Author : Özlem ONUK    
Type :
Printing Year : 10
Number : 36
Page : 446-457
DOI Number: :
Cite : Özlem ONUK , (10). INSTRUMENT CLASSIFICATION ACCORDING TO RAW MATERIALS: EXAMPLIFICATION ON WIND INSTRUMENTS. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 36, p. 446-457. Doi: 10.35826/ijoess.2475.
    


Summary
In this study, the family of wind instruments has been defined and the instruments included in this family been explained. The raw materials that are used in the production of wind instruments firstly classified according to their sources, and then chemical and physical features which make them different from the others are explained. The raw materials which are used in those instruments have been examined and classified according to their sources, chemical features, structures, and similarities. It has been seen that the raw materials which can be grouped as organics, inorganics according to their sources and composite which is made of using atleast two different kind of any material. Then those classes also allocated as the animal, herbal and synthetic under the organics; metal and nonmetal minerals under the inorganics and also the composites are separated as resinous and non-resinous structures. Although there are different types of wind instruments with each different raw material, these are compared with examples of wind instruments which produced via 3D printers. In this study, all these results and the classifications have been tabulated.

Keywords
Wind instruments, raw material, classification, carbon fiber, 3D print

Abstract
Bu çalışmada, nefesli çalgı ailesi tanımlanmış ve bu aileye dahil olan çalgılar açıklanmıştır. Nefesli çalgıların yapımında kullanılan bazı ham maddeler; önce kaynaklarına göre birbirinden ayrılmış, daha sonra bu yapıları birbirinden ayıran kimyasal ve fiziksel özellikleri açıklanmıştır. Bu çalgıların üretildikleri ham maddeler incelenmiş; kaynakları, kimyasal özellikleri, yapıları ve benzerliklerine göre gruplandırılarak sınıflanmıştır. Ham maddelerin kaynaklarına göre; organik, inorganik ve kompozit olarak birbirinden ayrıldığı görülmüştür. Bunların; hayvansal, bitkisel, sentetik gibi organik; metaller, ametaller mineraller gibi inorganik; reçineli ve reçinesiz kompozit yapılar olarak birbirinden ayıldığı görülmüştür. Bazı nefesli çalgıların, kemik, fildişi, boynuz gibi hayvansal; ağaç, bambu, kamış gibi bitkisel; ebonit ve ABS gibi sentetik polimer organik yapıda oldukları; altın, gümüş, titanyum, pirinç, çelik, kalay gibi metaller; cam, kil ürünleri, porselen, seramik gibi ametal mineraller olarak adlandırılabilecek yapılarda bulunduğu gözlemlenmiştir. Karbon fiber ve fiberglastan üretilen reçineli kompozit çalgılar ile, içlerinde reçine barındırmayan kompozit yapılar da ayrı bir grupta toplanmıştır. Her ham madde ile farklı şekillerde çalgı üretilmesine karşın, 3D yazıcı ile ortaya çıkarılmış nefesli çalgı örnekleri ile de karşılaşılmıştır. Araştırmanın sonunda tüm bu bulgular tablolaştırılmıştır.

Keywords
Nefesli çalgılar, ham madde, sınıflandırma, karbon fiber, 3D baskı