Summary


THE EVALUATION OF THE COURSE BOOKS USED IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN TERMS OF WORD TEACHING METHODS
<p>Özet Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğrenicilerin öğretim sürecinin başından itibaren etkili bir şekilde iletişim kurması amaçlanmaktadır. Öğreniciler, öğrenim sürecinde öğrendikleri sözcük hazinesini oluşturan sözcükler, deyimler, atasözleri ve kalıp sözler ile iletişim kurabilmektedir. Öğreniciler, sözcük hazinelerini artırdıkları oranda alıcı ve üretici dil becerilerini geliştirebilmektedir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en sık ve en çok kullanılan öğretim materyalleri olan ders kitapları, sözcük öğretim sürecini yönlendiren en önemli kaynaklardır. Başka bir deyişle ders kitapları sözcüklerin sayısına, düzeylere uygunluğuna ve hangi bağlamda kullanılacağına karar veren en temel ve en belirleyici materyallerdir. Bu bakımdan sözcük öğretim sürecinde doğru strateji, yöntem ve tekniklerin kullanılması, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil gelişiminin hedeflenen düzeyde gerçeklemesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Çünkü sözcük öğretiminde doğru strateji, yöntem ve teknikler, öğrenicinin sözcükleri öğrenmesi, işlevsel olarak kullanması ve içselleştirmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılacak sözcük öğretim yöntemlerinin çeşitli, etkili ve işlevsel olması, öğrenicilerin ise öğrenme stillerine, bireysel farklılıklarına ve dil öğrenme düzeylerine uygun olması öğrenme hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu özelliklerin öğrenim sürecinde gerçekleşmesi, aynı zamanda öğrenicinin dil öğrenme güdüsüne de katkı sağlamaktadır. Ders kitaplarında sözcük öğretim yöntemlerinin tek düze, sıkıcı olması ve seviyeye uygun olmaması sözcük öğretimindeki amaçların gerçekleşmesinde sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde en yaygın kullanılan kaynaklardan olan Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti (YİTÖS) İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (İTÖS) ve Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Seti’nin (GÜTÖS) A1, A2, B1, B2 ve C1 düzey ders kitaplarında uygulanan sözcük öğretim yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ders kitaplarında yer alan sözcük öğretimine dayalı etkinlikler, doküman analizi yöntemiyle incelenmiş olup ders kitaplarındaki sözcük öğretim yöntemlerinin çeşitliliği, öğrenici seviyesine uygunluğu ve yöntemlerin işlevselliği değerlendirilmiştir. İlgili ders kitaplarında sözcük öğretimine dayalı etkinliklerin sayısal dağılımında belirgin farklılıklar ortaya çıkmış, bazı yöntem/tekniklerin hiç kullanılmadığı, bazılarının ise ders kitaplarına göre orantısal olarak değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir.</p>

Keywords
<p>Yabancı dil olarak Türkçe, sözcük öğretimi, sözcük öğretim yöntemleri.</p>

References