Abstract


YENİLİKÇİ VE ÇAĞDAŞ BİR BECERİ MODELİ: MAKALE ESASLI KİTAP OKUMA TEKNİĞİ (MEKOT)

Okuma, insanların bilgi edinme, düşünme yeteneklerini geliştirme ve kültürel açıdan zenginleşme sürecinde kritik bir rol oynar. Kitaplar, yıllardır insanlığın bilgi birikimini, deneyimlerini ve sanatını aktarma aracı olmuştur. Ancak, son yıllarda dijitalleşmenin ve kısa metinlerin yaygınlaşmasının, düzenli kitap okuma alışkanlıklarını olumsuz etkilediği görülmektedir. Makale okuma, günümüzde hızla değişen bilgi çağında kritik bir beceri haline gelmiştir. Makaleler, spesifik konular hakkında derinlemesine bilgi sağlar ve güncel araştırmaları takip etme imkanı sunar. Düzenli makale okuyan bireyler, bilgiye daha hızlı erişme ve analiz etme yeteneklerini geliştirirler. Düzenli makale okuma alışkanlığı olan bireyler, genellikle daha hızlı okur ve daha kapsamlı bilgiye erişebilirler. Bu beceriler, kitap okuma sürecini de olumlu yönde etkiler. Makaleler, karmaşık konuları özetleyerek anlamayı kolaylaştırır ve okuma hızını artırır. Böylece, makale okuma alışkanlığı olan bireyler, daha derinlemesine kitap okuma pratiği yapma eğilimindedirler. Düzenli makale okuma, zihinsel gelişimi destekler ve bilişsel esnekliği artırır. Makaleler genellikle tartışmalı konuları ele alır ve okuyucuları farklı perspektiflerle tanıştırır. Bu, eleştirel düşünme becerilerini güçlendirir ve okuyucuların kendi fikirlerini oluşturma yeteneklerini artırır. Bu nedenle, düzenli makale okuyan bireyler, kitap okuma sürecinde daha analitik ve derinlemesine düşünen bir yaklaşım benimserler. Bu makalede, düzenli makale okumanın kitap okumaya etkisi incelenmiş ve teorik açıdan yeni bir model geliştirilmiştir. MEKOT (makale esaslı kitap okuma tekniği), baskı kitap okuma alışkanlığı olanlara, akademik okuma ve çalışmalar yapanlar ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlere yönelik geliştirilen, birden fazla kitabı ya da kaynağı aynı anda okuma, anlama ve kavrama konusunda kullanıcılara destek vermek amacıyla tasarlanmış bir konsepttir. MEKOT, her biri kullanıcıların kitap okumasını teşvik edecek, okuma alışkanlıklarını takip edecek ve ilgi alanına uygun kitap tavsiye edecek farklı modüllerden oluşmaktadır.Keywords

Makale esaslı kitap okuma, beceri gelişimi, model önerisi.

References