Abstract


ÜRÜN TASARIMINDA GELENEKSEL GEOMETRİK DESENİN RETRO ETKİSİ: BURSA YEŞİL CAMİİ ÖRNEĞİ

Tüketici beklentileri doğrultusunda ortaya çıkan retro tasarım yönelimleri, tasarımın doğasında var olan sınırsız seçenekler arasında deneyimleri temel alması açısından özel bir yere sahiptir. Genel manada geçmişe ait unsurların modern tasarım öğeleri ile birlikte kullanımı olarak ifade edilebilecek olan retro tasarım, üründe nostalji hissini vurgulamaktadır. Ayrıca retro öğeler bir topluma ait değerlerin modern dokunuşlarla yeniden kullanımına imkân vererek kültürel canlılığı da korumaktadır. Özgün ve kimlik sahibi tasarımların üretilmesinde esneklik sunan bu yöntemde kültürel ve tarihi değerlere ait geometrik desenler ön plana çıkarılmıştır. Ürün tasarımında bir kimliği barındıran yüzey tasarımları ürüne özgün bir dokunuş olma özelliği ile sınırlı kalmayıp bir kültürün ve tarihin de görünür olmasına katkı sunmaktadır. Bu çalışmada, ihtişamlı Anadolu tarihinden izler taşıyan geleneksel geometrik desenlerin retro tasarım öğesi olarak kullanımı amaçlanmış ve bu kapsamda erken dönem Osmanlı mimarisi olan Bursa Yeşil Camii cümle kapısında yer alan geometrik desenler analiz edilerek endüstriyel ürünlerin yüzey tasarımlarında kullanımı sağlanmıştır. Bu amaçla Bursa Yeşil Camii cümle kapısında yer alan tarihi desenin çizim süreci aşama aşama gösterilmiş ve desenin elde edilme metodu işlem basamakları ile ortaya konulmuştur. Elde edilen desen çevrimiçi modelleme araçları ile örnek ürünlere uygulanmış, bu sayede geometrik desenlerin modern formlara sahip ürünler üzerinde oluşturduğu Retro etkisi değerlendirilmiştir. Birçok birimin bir araya gelerek sonsuza kadar uzaması ve farklı renk kombinasyonlarının sağladığı sınırsız özgürlük bu desenlerin endüstriyel ürünlerde esnek bir şekilde kullanımına imkân sunmaktadır. Sonuçta tarihi geometrik desenlerin özgün ve estetik ürün geliştirme sürecinde kullanılabileceği, bu sayede rekabet gücü yüksek, kimlik sahibi ürünlerin üretilebileceği öngörülmektedir. Bu ürünlerin, aynı zamanda Anadolu tarihi ve kültürünün de canlı tutulabilmesinde kıymetli bileşenler olabileceği değerlendirilmektedir.Keywords

Ürün tasarımı, Retro tasarım, Geometrik desen

References