Abstract


THE ROLE OF EDUCATION COUNSELLORS IN THE ECOSYSTEM OF EDUCATION DIPLOMACY

Devletler, dışişleri bakanlıklarının diplomatları dışında farklı resmi ve resmi olmayan kurumlar aracılığıyla da diplomasinin halka dönük versiyonu olarak kabul edilen kamu diplomasisine ait bir uygulama alanı olan eğitim diplomasisi faaliyetleri icra etmektedirler. Bu çalışma resmi kurumlar arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yurtdışı teşkilatlarında diplomatik misyon yüklenen Eğitim Müşavirliklerini ve müşavirliklerde görev alan üst düzey pozisyonda çalışan Eğitim Müşavirlerini analiz etmektedir. Yurtdışı eğitim faaliyetlerine dair sorumluluk üstlenen Eğitim Müşavirlikleri, aynı zamanda ülkeye gelen öğrenci kapsamında uluslararası öğrenci temini, giden öğrenci kapsamında da devlet bursu ya da münferit çabalarıyla giden öğrencilere hemen her aşamada profesyonel kamu desteği sunmak gibi görevler üstlenirler. Bir yumuşak güç parametresi olarak kabul edilen ve bu nedenle çıktılarının uzun vadede alındığı bilinen eğitim diplomasisinin daha sağlam bağlar kurduğu bilinmektedir. Bu çalışmada eğitim ile diplomasi ilişkisi analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı esasen diplomasi ile ilişkilendirilen ve bir aktör olarak kabul edilen Eğitim Müşavirlerinin görev ve sorumluluk alanlarında eğitim diplomasisinin ne boyutta önemli olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmanın amacına hizmet etmek üzere literatür taraması ve içerik analizi yöntemleri tercih edilmiş ve bu çerçevede çalışma kaleme alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle diplomasi ve eğitim perspektifinde Eğitim Müşavirlerinin görev ve sorumluluk alanları içerisinde eğitimin diplomasi boyutu büyük önem taşımakla birlikte devletler arası ilişkilerde eğitim diplomasisinin farklı bir pencere açtığı kaydedilmiştir. Çalışmada, pek de göz önünde olmayan ve fakat eğitim diplomasisine değerli katkılarda bulunan Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Müşavirlerinin rolleri tartışılmış ve nihayetinde eğitim diplomasisinin uygulayıcıları olarak Müşavirlerin eğitim diplomasisi bilinçli olmalarını sağlayacak bir akademi kurulması tavsiye edilerek literatüre katkı sunmak amaçlanmıştır.Keywords

Eğitim diplomasisi, uluslararası ilişkiler, eğitim müşavirleri, eğitim müşavirlikleri, yurtdışı eğitim.

References