Abstract


HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN KISA BİR TARİHİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ

Bu makale, “Harmanlanmış Öğrenme”nin kısa bir tarihçesini sunmakla birlikte İngilizce öğretimindeki önemi vurgulamaktadır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak literatür taraması uygulanmıştır. Bu uygulamayla birlikte harmanlanmış eğitimin İngilizce öğretimi bağlamında öğrenmeyi teşvik ettiği ve eğitim faaliyetlerinin verimliliğini arttırdığı saptanmıştır. Harmanlanmış öğrenme, geleneksel öğretim biçimini bilgisayar teknolojileriyle bütünleştiren niteliğiyle eğitimde yeni bir akım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu çalışma İngilizce öğretme ve öğrenme bağlamında öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra telaffuz, kelime bilgisi ve dilbilgisi becerilerini de geliştirmek adına “Harmanlanmış Eğitim” yaklaşımının etkili bir şekilde uygulanabileceğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımın İngilizce öğreniminde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı sunduğu eğitim faaliyetleri sayesinde öğrencilerin motivasyonunu, özerklik duygusunu arttırdığı ve öğrenme süreçlerini olumlu bir şekilde etkilediği görülmüştür.Keywords

Harmanlanmış öğrenme, çevrimiçi eğitim, uzaktan eğitim, ESL, EFL, İngilizce öğretimi ve öğrenimi, eğitim teknolojileri.

References