Abstract


OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK ROLLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM HEDEFLERİNE ETKİSİ: KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Bu çalışma, okul müdürlerinin eğitim-öğretim hedeflerine ulaşmada nasıl kritik bir rol oynadığını incelemektedir. Araştırma, okul müdürlerinin, farklı liderlik stilleri kullanarak hem okulun genel özelliklerine hem de öğretmenlerin ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. Okul müdürlerinin kişisel ve psikolojik özellikleri, özellikle iş ve özel yaşamda yaşadıkları yalnızlık hissi, üzerinde durulan başlıca konulardandır. Bu yalnızlık duygusunun, okul içi iletişim ve ilişkilerde yaşanan sorunlara, sorumlulukların yerine getirilememesine ve liderlik becerilerinin olumsuz etkilenmesine yol açabileceği ele alınmaktadır. Araştırma, okul müdürlerinin liderlik ve yöneticilik becerilerinin psikolojik durumlarından nasıl etkilendiğini de inceler.Keywords

Okul müdürleri, eğitim liderliği, liderlik stilleri, eğitim-öğretim hedefleri, kişisel özellikler

References