Summary


PRELIMINARY INFORMATION ON THE DEVELOPMENT OF MEASUREMENT TOOLS FOR PLANT AWARENESS: A REVIEW STUDY

Bitkiler yeryüzünde yaşam için büyük bir öneme sahip olmasına rağmen genellikle göz ardı edilmektedir.Bu göz ardı edilme olgusuna bitki körlüğü (bitki türlerini görmezden gelmek için insan eğilimi olan bilişsel önyargı şekli) adı verilmekte olup, öğrencilerin dinlendikleri zamanları, doğa yerine modern medya ile geçirmeyi tercih ettikleri için zamanla artmıştır. "Bitki Körlüğü", bireylerin bitki çeşitliliğini tanımlamada ve değerlendirmede gösterdiği yetersizlikleri tanımlayan bir kavramdır. Buna göre fotosentezin kritik bileşenleri olan bitkilerin ekosistemlerdeki merkezi rolü göz önüne alındığında özellikle biyoloji eğitiminde önemli bir eksikliği göz önüne koymaktadır. Ancak, öğrencilerin bitki bilincini kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için mevcut pedagojik araçlar yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmada, bitki bilincini dört ana boyutta – bitkilerin görsel algısı, bitkilerin sınıflandırılması, temel bitki bilgisi ve bitkilere yönelik tutumlar olacak şekilde ele alınmıştır. Elde edilen bulgular, biyoloji eğitiminde "bitki körlüğü"nü aşmak için önerilen yeni pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme stratejilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords

Bitki farkındalığı, bitki körlüğü, ölçme aracıReferences