Abstract


SUÇ COĞRAFYASI BAĞLAMINDA KAĞIZMAN (KARS) İLÇE MERKEZİ’NDE İŞLENEN SUÇLARIN DEMOGRAFİK YÖNDEN İNCELENMESİ

Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler sonucu küreselleşen dünyada insanlar yerleşmeye uygun çeşitli coğrafi mekânlarda kendilerine ortak yaşam alanları oluşturmaya başladı. Sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım, sosyal ve kültürel hayat yanı sıra beslenme gibi bazı temel ihtiyaçlara daha kolay erişebilmek için kurulan yerleşim yerlerinde insanların sosyal etkileşimi artması bazı sorunları da beraberinde getirdi. Günümüz dünyasının ortak evi olan bu yerleşim birimlerinde zamanla insanoğlu daha çok birbiri ile sosyal etkileşime girmesi, çarpık kentleşme, kırdan şehre olan niteliksiz göçler, işsizlik, ulaşımdaki düzensizlikler başta olmak üzere suça kaynaklık eden başlıca coğrafi faktörlerden olmuştur. Suç kavramı üzerine araştırma yapan bilim dallarından biri olan coğrafya; suçun mekânsal ve zamansal dağılışı ile ilgilendiği kadar suça kaynaklık eden başka faktörleri de irdeler. Nitekim suça karışan insanların eğitim, sosyal, yaş, cinsiyet v.b özelliklerin de tespit edilerek ortaya çıkan kümelenmeleri tespit edip çeşitli çözüm önerileri sunmak önemlidir. Alanyazında daha çok suçun mekânsal ve zamansal dağılışı üzerine yoğunlaşan coğrafya çalışmaları öne çıkmaktadır. Nüfusun niteliğinin de göz önünde tutulup hangi eğitim seviyesinde, yaş aralığı, cinsiyet ve sosyo-ekonomik özellikler ile suça meyil arasındaki ilişkinin de incelenip dağılışının yapılması bir hayli önemlidir. Türkiye de bu bakış açısıyla yazılmış çok az sayıda çalışma olması bakımından bu araştırma önemlidir.Keywords

Suç coğrafyası, Kars (Kağızman), suç demografya ilişkisi

References