Abstract


KODALY YAKLAŞIMI TEMELLİ KLASİK GİTAR EĞİTİMİ: “JIGSAW GUITAR COURSE” METODUNUN İNCELENMESİ

Kodaly yaklaşımı XX. yüzyılda Macar besteci ve eğitimci Zoltan Kodaly tarafından geliştirilmiştir. Kodaly yaklaşımının yöntem ve teknikleri temel müzik eğitiminin yanı sıra çalgı eğitiminde de kullanılabilir. Bu araştırma Kodaly yaklaşımı temelli gitar öğretimi üzerine Luke Dunlea tarafından yazılmış “Jigsaw Guitar Course” metodunun fiziksel özellikleri ile gitar öğretimi sırasında izlediği öğrenme sıralamasının ve içeriğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerine dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada incelenen metot, literatür taraması ile belirlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda “Jigsaw Guitar Course” metodunun üç cilt, iki CD ve iki yardımcı kitaptan oluştuğu, üç cildin toplam sayfa sayısının 116 olduğu; metotta oturuş, duruş ve tutuşa dair bilgilerin verildiği ve ilgi çekici görsellerle desteklenerek sunulduğu; melodik öğrenme sıralamasının sol-mi (küçük üçlü) aralığı ile başlayarak sırasıyla pentatonik, pentakord, do majör, sol majör, la minör armonik, mi minör armonik, fa majör, re minör armonik dizilerinde oluştuğu; ritmik öğrenme sıralamasının dörtlük ve sekizlik notalar ve dörtlük sus ile başlayarak 6/8’lik ölçü içerisinde noktalı dörtlük notasının öğretiminin izlediği, metodun üçüncü cildinde ise on altılık, onaltılık ve sekizlik ritim kalıplarına yer verildiği, bu kalıpların pekiştirilmesinden sonra senkoplu ritmik yapıların ele alındığı; metodun kullanılan tellere göre öğrenme sıralamasının 4. tel, 5. tel, 6. tel, 2. tel, 3. tel ve 1. tel olduğu; metotta izlenen sol el parmak numarası öğrenme sıralaması 3-4-2-1 olduğu; metotta izlenen sağ el parmak numarası öğrenme sıralamasının p-i-m-a olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.Keywords

Çalgı, çalgı öğretimi, gitar metodu, Kodaly yaklaşımı.

References