Abstract


OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN ÇİZDİKLERİ RESİMLERLE AİLE TURİZMİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

Çocuklar ve aileler, toplum içerisindeki birbirine en yakın ve en önemli duygusal bağı oluşturmaktadır. Ailelerle birlikte yaşanılan tatil deneyimi çocukların fiziksel ve duygusal gelişimlerine sosyal ve duygusal zekalarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki çocukların aile turizmi deneyimindeki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda bu çalışma, çocukken ailelerle birlikte yaşanılan turizm deneyimlerinde çocukların en çok hangi aktivitelerden hoşlandıklarını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 11-12 yaşlarındaki 14 öğrenci ile aile tatili hakkında görüşmeler ve resim çizme tekniği ile elde ettikleri deneyimler araştırılmıştır. Resim çizme tekniği ile çocukların tatilde yaşadıkları deneyimleri hayal güçleri ve yaratıcıkları ile yansıtması sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile resim çizme tekniğinde vasıtasıyla ortaya koymaya çalışmadıkları düşünceler genişletilmiştir. Veriler, Haziran 2021 yılında sınıf ortamında toplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, bu deneyimlerin genellikle çekirdek aileyle gerçekleştirildiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca çocuklar, tatil deneyimlerinde ailenin birliği ve fiziksel aktivitelerin çeşitliliğini vurgulamaktadırlar. Hayvanlar, doğa ve deniz manzarası da çocukların tatil deneyiminde vurgu yaptıkları çekicilikler arasındadır. Bunun dışında görülen yapıtlar ve yenilen yemekler de çocuklar tarafından tatil deneyimindeki önemli görülmektedir. Günümüz ve geleceğin turistleri olan çocuklarla yapılan bu çalışma, Türkiye’de aile turizmi konusunda turizm pazarlaması için önemli ipuçları içermektedir. Bu çalışma, Türkiye’de resim çizme tekniği ile aile turizm deneyimine değinen az sayıdaki çalışmalardan biridir. Aile turizm pazarının genişletilmesi, çocukların hangi aktivitelerden hoşlandıkları ve bu aktivitelerin sektör açısından nasıl değerlendirildiğini görmek açısından birtakım teorik ve pratik öneriler sunulmuştur. Çalışma, Gemlik özelinde yapılmıştır ve bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.Keywords

Aile Turizmi, Turizm Deneyimi, Okul Çağı, Resim Çizme Görüşmeleri

References