Summary


THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF CONSCIENCE, PATIENCE, AND PSYCHOLOGICAL RESILIENCE: A FOUR-PROFESSION STUDY


Keywords

Örgütsel Davranış, Örgütsel Bağlılık, Sağlık Çalışanları, Bağlılık Faktörleri.References